A hatályos jogszabály értelmében a november 10-i helyhatósági választásokat követően harminc napon belül meg kell tartani a képviselő-testületek alakuló ülését.

Az alakuló ülésen a  megválasztott polgármesterek és a  képviselők ünnepélyesen esküt tesznek arra, hogy munkájukat az alkotmány és a törvények értelmében és szellemében, lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint végzik majd. A kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé teszi az anyanyelv használatát minden olyan településen, ahol egy adott nemzeti kisebbség aránya eléri az összlakosság legalább húsz százalékát.

A Magyar Közösség Pártja ennek szellemében felhívja a polgármesterek és az önkormányzati képviselők figyelmét arra, éljenek anyanyelvi jogaikkal, és esküjüket az államnyelv mellett magyarul is tegyék le.

Őry Péter,
az MKP OT elnöke

A községi önkormányzati testület képviselőjének esküje
„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság Alkotmánya, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit betartom, és a képviselő-testületi tagságom gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre azokat.”

A község polgármesterének esküje
„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község és a Szlovák Köztársaság érdekeit védelmezni fogom. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit a polgármesteri tisztségem gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre.”