Képviselői javaslatként került a parlament elé az a törvényjavaslat, amely a nemzetiségi színházak államosításról szól. Ebben benne szerepel a komáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház is. A törvény indoklása jól hangzó érvnek tűnik, hisz való igaz, hogy ezen intézmények tevékenységükkel nemcsak egy-egy megyére, hanem az egész ország területére kihatnak. Igaz az is, hogy jogosan érezzük színházainkat fontosnak, jónak, melyek megérdemelik a méltányos bánásmódot.  A felvetés azonban mégis elhibázottnak tűnik.

Az MKP álláspontja szerint a szlovákiai magyar közösség további fejlődése szempontjából az oktatási és kulturális autonómia a cél. Ez a lépés tovább távolítana minket tőle. Bár a jelenlegi megyerendszer messze nem ideális, sőt, nagyon sok a hibája, mégis a decentralizált hatalomgyakorlást szűkíteni, a megyei jogköröket megnyirbálni közösségünk számára nem üdvös. Számunkra az önkormányzatiság fontos érték, hisz e felé szeretnénk még inkább haladni. Ráadásul egy ilyen lépés precedenst teremthet.

A törvényjavaslatban kidolgozott finanszírozási mód nemcsak fura, degradáló, de ráadásul biztosítékot sem nyújt a jövőre nézve. Úgy gondolom, egy ilyen fontos, közösségünk egészét érintő kérdésben nem szabad eltekinteni a széleskörű társadalmi párbeszédtől, meghallgatva minden érintett felet: megyéket, színházakat, szakembereket. Ennek hiányában az egész javaslat egyoldalú érdekeket, semmiképp sem a közösségi érdeket szolgálja.

 

Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke

2018. október 15.

 

Címkék: Kiss Beáta