Kedden zajlott Nyitra Megye Önkormányzatának 7. képviselőtestületi ülése. A testületi ülésen jóváhagytuk a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-hídról szóló megállapodást a két társberuházó, Nyitra megye és a NIF Zrt. között. Néhány hónapon belül várható ez ügyben az Interreg Szlovákia-Magyarország Program Irányító Hatóságának döntése, majd a kivitelezés nemzetközi közbeszerzésének meghirdetése. Optimális forgatókönyv alapján 2019 végéig elkezdődhetne az építkezés.

A képviselőtestület jóváhagyta a Nyitra Megyei Önkormányzat konszolidált zárszámadását a 2017. évre.        

A megyei képviselőtestület leváltotta az Érsekújvári Művelődési Központ igazgatónőjét, Dr. Marta Šimo-Svrčekovát. A szavazást megelőzően indulatos bemutatkozás, szóváltás és vita volt a Nyitrai Megyeháza tanácstermében. Kérdéses, hogy a megye elnöke 10 napon belül aláírja-e a képviselőtestület határozatát. Ha igen, végre kiírható lesz az intézmény igazgatói tisztségének pályázata.

Ezentúl csak elektronikus formában

A 2018. évben a vonatkozó jogszabályok értelmében a megyei támogatásra benyújtott pályázatok a kultúra, sport, idegenforgalom, regionális fejlesztés, egészségügy terén és más területeken csupán elektronikus formában lesznek benyújthatók. Vonatkozik ez immár a 2019. évre benyújtott pályázatokra is, amelyek benyújtási határideje 2018. október 15. Az MKP megyei képviselő-csoportja  nevében közérdekű, sokakat érintő kérvénnyel fordultam a megyei hivatalhoz. Bár elektronikus formában kelljen a pályázatokat benyújtani, ám a megyei hivatal válasszon emberbarát módot – mondjuk az eddigi űrlapok kitöltött formában, e-mailben történő beküldését – és ne kötelezze a pályázókat arra, hogy a megye hivatalos elektronikus ügyfélkapuján keresztül – amely még nem működik tökéletesen – nyújtsák be, mert a megyei elektronikus ügyfélkapu a pályázót az e-slovensko.sk állami ügyfélkapura tereli, amelyen csupán elektronikus aláírással és csipes személyi igazolvánnyal rendelkező személyek nyújthatják majd be a pályázataikat. A vonatkozó törvény ezt megköveteli a vállalkozóktól, ám nem követeli meg a civil és társadalmi szervezetek vezetőitől, sportszervezetek elnökeitől. Ennek következtében megtörténhetne – a benyújtási határidőig fennmaradó idő rövidsége folytán - hogy az eddigi pályázók töredéke nyújthatná be a pályázatát új, elektronikus formában. Remélhetőleg a megyei hivatal megtalálja a megfelelő, emberbarát módot és kellőképpen fogja tájékoztatni az érdeklődőket a benyújtás módjáról.

Közlekedési kérdések

A tömegközlekedés menetrendjének előkészítése és koordinálása, a módosító javaslatok iktatása és elküldése a közlekedési minisztériumba a megye hatásköre, a megyei hivatal feladata. E témában egy további közérdekű kérvénnyel fordultam a megyei hivatalhoz. A 2018.december 12-től érvényes, új vasúti menetrendben egy új gyorsvonatot iktatnak be, amely 5.00 órakor indul Érsekújvárból Pozsonyba, majd Prágába. Ennek Párkányból és Csatáról nincs csatlakozása, mert a Párkányból érkező személyvonat az új menetrendben 5.12 órakor érkezik Érsekújvárba. Mivel Párkány és Zselíz környékéről többen is ingáznak a pozsonyi munkahelyükre, azt kezdeményeztem, hogy a Párkány és Érsekújvár közötti és a Csata és Párkány közötti kora reggeli személyvonatok menetrendjét változtassák meg úgy, hogy az azon utazók elérjék az 5.00 órakor Érsekújvárból induló gyorsvonatot. Határozati javaslatomat a megyei önkormányzat elfogadta és a megyei hivatal illetékesei továbbítják majd az állami közlekedési hatóságnak, hogy a fentiek szellemében módosítsa a jövő évi vasúti menetrendet.

Farkas Iván, Nyitra megye képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,