Nyitra Megye Önkormányzata megtartotta 6. képviselő-testületi ülését. Az ülésen megvitattuk az IROP Integrált egészségügyi központok létrehozására kiírt pályázatát, a Nyitra megyei pályázatok sorsát, hiszen a legutóbbi testületi ülésen arról döntöttünk, hogy megyei hatáskörben, Párkányban és Vágsellyén pályázzuk meg az integrált egészségügyi központ létesítését, az Európai Unió hathatós támogatásával. A párkányi pályázat nem került beadásra, mivel kötelező orvosi helyet nem sikerült a pályázatban betölteni, és Vágsellyén is akadozik a pályázati feltételek teljesítése.

Egészségügyi központok          

Az egészségügyi tárca pályázatának célkitűzése helytálló, azonban az eszközök és a feltételek voltak kissé félreszabva. Bizonyítja ezt, hogy a pályázat nem igazán népszerű, a meghatározott központok több mint felében az integrált egészségügyi központ létesítésének szándéka sikertelen lesz. Visszakanyarodva Nyitra megyéhez: a megye olyan helyen, Párkányban és Nyitrán szándékozott ilyen központokat létesíteni, a meglévők kapacitását bővíteni, ahol orvosi rendelők sora már ma is rendelkezésre áll. De mi van a nagyobb településekkel, falvakkal, ahol a körzeti orvos rendelője megszűnt vagy megszűnő félben van, mert az orvos már bőven nyugdíjas éveit éli és utánpótlás a láthatáron még véletlenül sincs, vagy mi van a hasonló sorú gyermekorvosi rendelőkkel?  Ezért javasoltam a megyei képviselő-testületnek, hogy bízza meg a felelős kerületi orvost és a megyei hivatal igazgatóját, dolgozzák ki a körzeti orvosi rendelők és a körzeti gyermekorvosi rendelők hálózatának személyzeti áttekintését, elemzését Nyitra megyében, majd tegyenek javaslatot olyan hatékony, megpályázható megyei támogatási rendszer átültetésére a gyakorlatba, amellyel alapvetően ösztönözhetjük kezdő, fiatal vagy középkorú orvosok érkezését azokba a falvakba, nagyobb településekre Nyitra megyében, ahol megszűnt vagy megszűnő félben van a körzeti orvosi rendelő vagy a körzeti gyermekorvosi rendelő.  A megyei képviselő-testület jelen levő tagjai mind elfogadták határozati javaslatomat.

A megyei képviselő-testület nem fogadta el minősített többségben a megyei képviselő-testület új tanácskozási rendjének, házszabályának javaslatát. Az egyik javasolt változatban a független képviselők is alkothattak volna képviselő-csoportot, és számos más változás is szerepelt a javaslatban. Elfogadásához minősített többség, 33 megyei képviselő támogató szavazata volt szükséges, ami nem jött össze.

ktatás, Interreg

Nyitra megye végérvényesen megszüntette a Zselízi Szlovák Gimnáziumot, a meglevő osztályt integrálta a Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumba, kétnyelvűsítette azt, és a szlovák gimnázium kezelésében levő ingó és ingatlan megyei vagyont átruházta a Comenius Gimnázium hatáskörébe.

A Pontibus ETT égisze alatt egy nagy ívű, csoportos pályázat lett sikeres az Interreg Szlovákia-Magyarország Program keretében, amelynek számos pillére egyikeként az Ipolysági Szakközépiskola pályázata, infrastruktúrájának felújítása is sikeres, támogatott pályázat lett. A megye, mint a középiskola fenntartója, magára vállalta a megpályázott összeg 5 százalékát mint a pályázat önrészét 17.500 euró összegben, ezen felül hitelt nyújt a középiskolának a fennmaradó 95 százaléknyi hányad előfinanszírozására 334 ezer euró összegben, mivel az Interreg Programban az Európai Unió utólag téríti meg a beruházott összeget. A középiskola részpályázatának teljes összege 351.500 euró.

További pályázatok

Nyitra Megye Önkormányzata benyújtja pályázatát a helyi fejlesztések hálózatának kiépítésére, a helyi gazdaságfejlesztés rendszerszerű támogatására és a regionális védjegyek bevezetésére kiírt állami pályázatra. Ezen belül Nyitra megyében 5 regionális védjegy lesz alkalmazva úgy, mint a Duna mente, Bars, Hont, Alsó-Vág mente és Alsó-Garam mente. Ezen védjegyek megpályázhatók lesznek a helyi őstermelők, gazdák, iparosok, kis- és közepes vállalkozók által, ezek után a regionális védjegyet használhatják majd termékeiken, szolgáltatásaikon.

A megye tulajdonában, ám szakmai befektető üzemeltetésében levő Komáromi Kórház esetében a megye felértékelte saját vagyonát 20 millió euróra, aminek köszönhetően az üzemeltető benyújthatja pályázatát az új radiológiai központ felépítésére, korszerű diagnosztikai berendezések beszerzésére az Európai Unió támogatására, az Egészségügy Operatív program keretében.

A megye kiértékelte az egészségügyi gondozás támogatási rendszerén belül beérkezett pályázatokat. 5 pályázat lett eredményes, köztük a komáromi ADOS pályázata az egészségügyi gondozás hatékonyságának megnövelésére, 19 100 euró összegben.

A megyei önkormányzat kiértékelte az érsekújvári Thain János Múzeum igazgatói tisztségére kiírt pályázatát. Az intézmény új igazgatója a megyei önkormányzat döntése alapján Dr.Vincze László lesz, aki korábban 6 évig dolgozott az érsekújvári múzeumban.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,