Életének 58. évében, súlyos betegség után ma éjjel elhunyt Paulisz Boldizsár.

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület vezetőjeként betegen is dolgozott. Alsóbodoki telkén építtetett méltó nyughelyet Esterházy János grófnak. A hely azóta zarándokközponttá vált. Rengeteget tett a zoboralji magyarságért, pátriánk közösségéért. Munkája elismeréseként tavaly októberben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, 2018. március 20-án pedig az Esterházy János Emlékünnepség keretében Esterházy-díjat vehetett át.

Esetében nem hangzik fellengzősen, ha azt mondjuk: hősies tetteket vitt véghez. Olyanokat, amelyeket csak egy szívós és kiváló ember képes megálmodni és megvalósítani. Több épület (iskola, kollégium, kultúrközpont), emlékmű, emlékoszlop létesítése fűződik nevéhez. 

Az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola és kollégium létesítésének lehetősége eleve komoly küzdelmeket követelt az akkori megyei vezetéssel, gyakorlati megvalósítása nagy bátorságot, kitartást, szorgalmat, szinte éjt nappallá tevő munkát kívánt. Szerencsére voltak segítői, támogatói, akik kitartottak mellette. 1995-ben határozták el, hogy Zoboralján középiskolát és kollégiumot hoznak létre.

A magánbirtokán létesített felvidéki történelmi emlékpark is komoly figyelemre méltó. A hatalmas díszterem különféle rendezvényeknek, konferenciáknak, ünnepségeknek, összejöveteleknek ad otthont, nyaranta pedig gyermekek számára biztosít nyári táborozást. Paulisz Boldizsár 2012-ben fogott neki a Hűség keresztútja faszobor-sorozat tervezésének és kivitelezésének. 2013-ban kezdte az Esterházy-sziklasír építését, majd felépíttette a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnát.

Esterházy János méltó emlékhelye, a kápolna és a múzeum felépítése koronázta sorozatos tevékenységét. A kápolna felépítése kapcsán kifejtette: „Amikor úgy éreztem, hogy erőm a vége felé közeledik, akkor jöttek a támogatók és egy bizottság alakult. Jöttek ezek az emberek, akik szavaikkal és hozzáállásukkal erőt adtak, így sikerült befejezni a kápolnát.” 

„Esterházy János végre végakaratának megfelelően hazatalált, ez pedig többet jelent, mint gondolnánk“ – mondta Paulisz Boldizsár tavaly októberben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés átvétele alkalmával. Felidézte a mártír gróf lányának szavait, amelyek a szeptember 16-ai szertartás után hangzottak el: Ez volt életem legszebb napja. A felszentelés óta több száz zarándok látogatott el a kápolnához, és a közeljövőre vonatkozóan szintén több csoport jelezte érkezési szándékát. „Ezért sem volt hiábavaló a munka és Esterházy János újratemetése“ – mondta a kitüntetett.

Paulisz Boldizsár nevéhez számtalan más tevékenység, több emlékmű, emlékoszlop létesítése is fűződik. Mindezt a felvidéki magyarság megerősödése céljából tette. Olyan munkát végzett, amelyet kevesen képesek véghezvinni. Ezért tartjuk méltán a felvidékiek példaképének.

Távozásával óriási veszteség érte közösségünket. Emlékét tisztelettel őrizzük, részvétünket fejezzük ki családjának, hozzátartozóinak. 

A Magyar Közösség Pártja

 

Pozsony, 2018. június13.