Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke Pozsonyban ma sajtótájékoztatón ismertette az MKP állásfoglalását az aktuális oktatáspolitikai történésekkel kapcsolatban, köztük az oktatásügyi minisztérium fejlesztési tervével kapcsolatos véleményét is.

Kiss Beáta a gyermeknap révén is emlékeztetett az oktatásügy fontosságára. "A gyermekek életünk értelme, és értük hivatott működni az oktatási rendszer is" – hangsúlyozta.

Az oktatási miniszter asszonynak a sajtóban is bemutatott oktatási-fejlesztési tervével kapcsolatban sajnálatosnak tartja, hogy a terv megszületése előtti tárgyalásokra nem kaptak meghívást a pedagógustársadalom magyar szakemberei. "Pozitív és előremutató elemeket is tartalmaz a tervezet" - mondta Kiss Beáta, megemlítve a kerettanterv és a kreditrendszer módosítását, valamint az igazgatói tisztség erősítését. A terv a finn modellhez szeretne közelíteni, viszont az MKP véleménye szerint ehhez még több alapvető feltétel hiányzik. "A finn modell komoly tanári szabadságot és autonómiát követel meg, amelyhez nagyon jól képzett pedagógustársadalomra van szükség, ezért ez Szlovákiában csak a tanárképzés gyökeres átalakításával képzelhető el" – hangsúlyozta. Ugyancsak fontos feltétel a pedagógusszakma erőteljesebb anyagi és erkölcsi megbecsülése. A szlovákiai tervezet szerint 2027-re érnék el a pedagógusok az egyetemi végzettségű dolgozók átlagkeresetének 85 százalékát, így viszont nehéz elképzelni, hogy a pedagógusszakma vonzóvá váljon a legjobb diákok számára.

A magyar iskolák tekintetében fontos, hogy bekerüljön a tervezetbe a nemzetiségi oktatás, illetve hogy önállóságot kapjon a kerettantervei kialakításában, a tartalmi-módszertani irányításban és ellenőrzésben. Ugyancsak fontos, hogy egy specifikus finanszírozás álljon mögötte. Bizonyos elemek a munkatervezetben megjelentek, ugyanakkor fennáll az iskolák kiiktatásának veszélye is. Ez utóbbival kapcsolatban Kiss Beáta nyomatékosította: az őshonos kisebbségek esetében az iskoláknak közösségmegtartó szerepük van, és ezért nem lehet statisztikai mutatók alapján dönteni a jövőjükről, sorsukról!

Komoly gondot jelent az is, hogy intézményeink finanszírozása nem kielégítő. Ez derült ki a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével készített felmérésből is, amely szerint a magyar iskolák jelentős részénél szükség van az iskolák működtetéséhez a normatív támogatás kiegészítésére – ez nem csak a kisiskolákat jellemzi. Összességében iskoláink fenntartásához mintegy 380 ezer euró hiányzik, a bérekhez pedig több mint félmillió. A napközi otthonok működtetésére is hiányzik 66 ezer euró.

Kiss Beáta az MKP oktatási stratégiájával összhangban javaslatot tett az iskolabuszok működtetésének kibővítésére is. Mintegy 30 település működtet iskolabuszt, az MKP további 17 buszhálózat kialakítását javasolja. A tényleges járatoknak az önkormányzatok és iskolák igényeivel összhangban kell megvalósulnia. Az állam az iskolabuszok szükség szerinti működését nem biztosítja, ezért az MKP alapítványi formában látja megoldhatónak ezek működését. (on)

Címkék: Kiss Beáta ,