A kultúra és a sport támogatása          

Hétfőn tartotta meg második képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A képviselő-testület eldöntötte a kultúra, a sport és a műemlékek megóvására szánt idei támogatásokat polgári társulások, helyi önkormányzatok és közületek számára a következő, arányos területi leosztásban: a Komáromi járásban kultúrára 142 ezer, sportra 134 ezer euró jut, az Érsekújvári körzetben kultúrára 145 ezer, sportra 137 ezer euró, a Párkányi körzetben kultúrára 49 ezer, sportra 47 ezer euró, a Lévai járásban kultúrára 155 ezer euró, sportra 147 ezer euró, a Vágsellyei járásban kultúrára 72 ezer euró, sportra 69 ezer euró jut. Gratulálunk az eredményes pályázóknak, az anyagi támogatás tartalmas, sikeres, eredményes felhasználását kívánjuk számukra! Viszonzásul az adott választási körzet megyei képviselői szívesen eleget tesznek a megye által támogatott rendezvényekre való meghívásnak. Ugyanis fontos feladatkörük a régiókban, a településeken zajló események, a mindennapi sikerek és gondok megismerése.

A műemlékek megóvása

A műemlékek megóvásának támogatására a megyei önkormányzat idén is elfogadta anyagi keretét, jóváhagyta a benyújtott pályázatokra szánt összegeket. A teljesség igénye nélkül a következő pályázatok is megyei támogatásban részesülnek: Érsekújvárban a Mária Terézia Laktanya bejárati kapujának felújítása, Kolonban a római katolikus templom felújítása, az Apponyi Vár várfalának állagmegőrzése, az Apponyi Kastély falainak felújítása, Ipolyságon a városháza (egykori megyeháza) épületének felújítása, Bélán a római katolikus templom belső festésének, freskóinak felújítása, Komáromban a Szt.András Templom felújítása, a Komáromi Erőd felújítására, Ógyallán, Nagycétényben  és Csúzon a római katolikus templom felújítása. Reméljük, a megyei támogatás hozzásegíti a sikeres pályázókat célkitűzésük megvalósításához.

Komoly, de sikeres küzdelmet vívtunk azért, hogy Nyitra megye hozzájáruljon a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont étkezdéjének oktatási hálózatba sorolásához, valamint a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumának oktatási hálózatba sorolásához. Az oktatási hálózatot az oktatási minisztérium vezeti, ám a besoroláshoz nélkülözhetetlen az illetékes megye hozzájárulása. Hosszú küzdelem után mindkét kérvényhez a megye hozzájárult.

Szociális-egészségügyi központok

Az újszülöttek és a gyermekek korai beavatkozásának központjait tavaly Nyitra megyében létrehoztuk Kálazon és Manyán. Tegnapi döntésünkkel pedig Nyitra városában és Léván hoztunk létre hasonló szociális-egészségügyi központot. Kérésemre a megyei hivatal illetékesei elkötelezték magukat, hogy 2018 folyamán ugyanilyen központ létesül a Komáromi járásban, a Párkányi körzetben, valamint a Vágsellyei járásban. 

Az északi és déli régiók kiegyensúlyozottsága

A kultúra, sport és a műemlékek támogatása esetén 2015-ben elértük, hogy az ilyen jellegű támogatásokat területileg kiegyensúlyozottan ítélje meg a megye. 2015-től hasonló területi kiegyensúlyozottságot értünk el a megyei közutak burkolat-felújításánál. Hellyel-közzel a megyei beruházások, valamint az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott beruházások esetében is elértük a területi kiegyensúlyozottságot.

Tegnapi határozati javaslatomat, módosításomat is elfogadta a megyei képviselő-testület, amely az ilyen jellegű – esetenként százezres összegeket elérő – beavatkozások esetén is területi kiegyensúlyozottságra irányul az északi és a déli megyei intézmények között. Vagyis szűnjön meg a hátrányos megkülönböztetés. Innentől arra lesz csupán szükség, hogy a megye déli régióiban működő megyei fenntartású intézmények vezetői az eddigieknél sokkal bátrabban forduljanak segítségért az intézményük infrastruktúrájának javítása, felújítása és karbantartása címén, mint korábban. Forduljanak a megyei hivatalhoz, s ezzel párhuzamosan kérjük, forduljanak az MKP megyei képviselőihez. Az előző megyei képviselő-testületi ülésről megírt tudósításomban leírtam a megválasztott megyei képviselőink nevét és szakbizottságokba való besorolását.

Farkas Iván, Nyitra megye képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,