Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából a felvidéki közösség több személyiségét is kitüntették. Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Dunaszerdahelyen Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete, Szepsiben Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja, Budapesten pedig Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adott át kitüntetéseket jeles személyiségeinknek. Köztük Szigeti Lászlónak, az MKP meghatározó élharcosának Áder János a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta.

Szigeti László aktív közéleti és politikai tevékenységével nagyban hozzájárult a szlovákiai magyarság felemelkedéséhez, identitástudatának növeléséhez, a hazai magyar nyelvű oktatás és kultúra megőrzéséhez és ápolásához. Ezen fáradozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnökeként és az MKP oktatási és kulturális alelnökeként. Szívén viselte az anyanyelvű oktatást, nemcsak alap- és középiskolai szinten, hanem felső fokon is. Tudásával, elhivatottságával és tenni akarásával nagyban hozzájárult a Komáromi Selye János egyetem megalapításához, melynek sorsát a továbbiakban is szívén viselte. 2004 és 2010 között az egyetem igazgatótanácsának elnöke volt, 2010 és 2016 között az igazgatótanács tagja. A jövő nemzedékéért végezte munkáját a kormányközi szlovák-magyar oktatási vegyes bizottság elnökeként, és ugyanezt tette közösségünkért a kormányközi szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság alelnökeként is. A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumi tagja volt 2004 és 2010 között, 2006-tól 2010-ig a parlament oktatási tudományos, sport- és ifjúsági bizottságának alelnöke. Tanári tapasztalataiból kiindulva járult hozzá a hazai magyarság oktatása továbbfejlesztéséhez és kultúránk megőrzéséhez.

Nem közömbös számára szűkebb pátriájának sorsa sem. 2010-től Párkány város MKP-s önkormányzati képviselője. 2017 februárjában, amikor kitudódott, hogy Párkányban hulladékégetőt akarnak létesíteni, aktívan tiltakozott a beruházás ellen, és MKP-s önkormányzati képviselőtársaival együtt petíciót kezdeményeztek. Néhány nap alatt több mint 7500 aláírást gyűjtöttek, mozgósítva a város és a környék lakosságát. Májusban, amikor újra feléledt a hulladékközpont létesítésének lehetősége, tiltakozó akciót szerveztek a lakosság részvételével. 2013-tól Nyitra megyei képviselőként többek között a megye magyar tanítási nyelvű középiskoláinak és azok osztályainak megőrzése, az iskolák felújítása és fejlesztése fűződik nevéhez.

Az elismerésekhez gratulálunk az összes idei kitüntetettnek. A róluk szóló bővebb cikk itt olvasható: http://felvidek.ma/2018/03/felvideki-magyarok-munkassagat-is-elismertek-a-nemzeti-unnepen/

Az MKP sajtóosztálya