Hétfőn tartotta meg első képviselőtestületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A Magyar Közösség Pártja 11 tagú képviselőcsoportja elfoglalta középső, centrista pozícióját az 54 tagú megyei képviselőtestületben. Nem lépünk koalícióba sem a baloldali, sem a jobboldali tömörüléssel. Választóink, a Nyitra megye déli járásaiban élők érdekében és Nyitra megye déli régiói érdekében kívánjuk meghozni döntéseinket.

Az elmúlt hónapokban négy körben tanácskoztunk az egyes képviselőcsoportokkal, valamint a függetlenek képviselőivel. Két ízben tárgyaltunk Nyitra megye elnökével. A tanácskozások számunkra két fontos tanulsággal szolgáltak: a 10, majd később 11 tagú jobboldali koalíciót 5 párt alkotja. Álláspontjaik korántsem egységesek, komoly széthúzást tapasztaltunk náluk számos fontos, a megye jövőjét meghatározó kérdésben. A másik tanulság, amely a tárgyalásokból leszűrhető volt, hogy egyik képviselőcsoport sem támogatja a megyei képviselőtestület tárgyalási rendjének módosítását, a függetlenként megválasztott képviselők számára az önálló frakció létrehozásának lehetőségét. Az igazsághoz hozzátartozik: 2017.december 4-én a háromoldalú koalíciós tárgyaláson a függetlenek számára felkínáltuk: lépjenek be az MKP képviselőcsoportjába, ám ők ezt elutasították. Mindezen tények figyelembe vételével nehezen képzelhető el a minimális többséget képező (28 képviselő az 54-ből) esetleges jobboldali koalíció (MKP – jobb oldali koalíció – függetlenek) hosszú távú, akár 5 évre szóló szoros, stratégiai együttműködése, amely ráadásul a megye elnöke és az általa felügyelt megyei hivatal ellenzéke lenne. A tanácskozások folyamán elértük, hogy a középen álló és ellenzéki képviselőcsoportok 12 év után első ízben kaphattak megyei alelnököt, és a 10 megyei szakbizottság közül négy bizottság élére javasolhattak elnököt. Természetesen a választási eredmények alapján a legerősebb középen álló vagy ellenzéki tömörülésként megtettük javaslatunkat az alelnöki tisztségre, és két bizottság, az egészségügyi bizottság, valamint az idegenforgalmi és a határon átnyúló együttműködések bizottsága elnökének tisztségére.

Az előzmények felvázolását követően, visszatérve az 1. megyei képviselőtestületi ülésre: négy megyei alelnököt választott a képviselőtestület, amely kizárólag a megye elnökének javaslatára dönthet a megyei alelnökökről. Kezdeményezésünkre a megye elnökének javaslatára a testület a megye alelnökévé választotta meg Csenger Tibort, az MKP megyei képviselőjét, aki a megye déli régiója fejlesztéséért és a megye területén élő nemzeti kisebbségekért felel majd. A javaslat az MKP-n belüli pozitív diszkrimináció megnyilvánulása, hiszen Csenger Tibor a Lévai járás egyedüli MKP-s megyei képviselője, és a nagy járás tetemes számú magyar ajkú lakosságát képviseli, zömében a zselízi és az ipolysági kistérségekből. Az MKP berkeiben a Komáromi járás 4 fontos megyei tisztséghez jutott: 2 képviselőjét választották a Nyitra Megyei Tanácsba, valamint a két megyei szakmai bizottság élére is az MKP frakciója a Komáromi járás megyei képviselőjét javasolta: Dr.Viola Miklóst, akit az egészségügyi bizottság elnökévé választott meg a Nyitra megyei képviselő-testület, Orosz Örst pedig az idegenforgalom és a határon átnyúló együttműködés szakmai bizottság elnökévé.

A megyei tanácsnak összesen 13 tagja lesz. A megye elnökén kívül 12 megyei képviselő alkotja: 3 az MKP frakciójából, 3 a Smer, 3 a jobb oldali koalíció, 2 az SNS, egy pedig a Most-Híd képviselőjeként tevékenykedik majd a megyei tanácsban. A megyei tanácsban az MKP frakcióját Farkas Iván frakcióvezető, Becse Norbert frakcióvezető-helyettes és Gyarmati Tihamér képviseli.

Az első képviselőtestületi ülés vitájában számos esetben felmerült a megyei képviselőtestület tárgyalási rendje módosításának igénye. Határozat nem, de elvi megállapodás született arról, hogy a megye elnökének kezdeményezésére lássunk hozzá a házszabály módosításához, ám azt kellő szaktudással kell majd előkészíteni. Elkerülhetetlen az új körülményekhez való átszabása, hiszen korábban soha nem látott, 15 független képviselőt választottak meg a megyei képviselőtestület tagjává.

            Mindent egybevetve: 2005 és 2015 között a Nyitra Megyei Önkormányzatban az MKP képviselőcsoportja méltatlan, megtűrt pozícióban tevékenykedett. 2015-ben alapvető változás állt be, nem formális, de szoros együttműködés alakult ki az MKP frakciója, a megye elnöke és legerősebb képviselőcsoportja között. Most, az 5. választási időszak elején középre határoztuk meg önmagunkat, nem lépünk koalícióba senkivel sem, ám szoros együttműködést kívánunk létrehozni a megye elnökével és a megyei hivatallal, hogy az előző évekhez mérten még több eredményt tudjuk felmutatni, még több beruházást tudjunk megvalósítani Nyitra megye déli járásaiban. Ennek előfeltétele megvan, hiszen az első megyei testületi ülésen korábban nem látott megyei pozíciókat tudtunk elfoglalni.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,