A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) egyik legfontosabb feladatának tartja az iskolák érdekképviseletét a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi kérdéseiben.

Szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít az alapiskolát megkezdő tanulók létszámáról, és erről időről időre tájékoztatja a közvéleményt.

Az adatok frissítése céljából idén is felkértük a szlovákiai magyar alapiskolák igazgatóit, tegyék hozzáférhetővé a 2017/18-as tanévre vonatkozó szeptember 15-én rögzített tanulói létszámokat.
Az SZMPSZ-hez eljuttatott adatok alapján összevetettük a 2017-ben beíratott tanulók és a 2017. szeptember 15-én regisztrált első évfolyamot megkezdett tanulók létszámát. Ez alapján megállapítható, hogy a két adat helyenként jelentős eltérést mutat.

A hivatalos hazai beiratkozás időpontjában (április 1 – 30.) között 3 505 diákot írattak magyar tanítási nyelvű alapiskola 1. évfolyamába és 33 diákot a 0. évfolyamba.

Jelenlegi összesített adataink szerint a 2017/2018-as iskolaévben az 1. évfolyamot 3 798 elsős tanuló, a nulladik évfolyamot pedig 266 tanuló látogatja.

Szlovákiában a 2016/2017-es tanévben 256 magyar alapiskola működött. Az idei, 2017/2018-as tanévet 252 iskolában nyitották meg. Megszűnt a magyar tanítási nyelvű alapiskola Pozbán, Barton, Bakán és Csiliznyáradon. Nem írattak gyermeket a zsérei alapiskolába, de vegyes igazgatású iskolaként továbbra is működik. Két községben, Megyercsen és Csallóközcsütörtökön önkormányzati döntéssel a helyi magyar és szlovák alapiskolát egy közös  igazgatás alá vonták össze.

Jókai Tibor s.k.
elnök, SZMPSZ