A Rába - Duna - Vág Európai Területi Társulás „Silver Economy” (Ezüst gazdaság; kód: SKHU/1601/4.1/164) című projekt részeként, Interreg V-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, kormánytisztviselők, vállalkozók, civil szervezetek és intézmények részvételével kerekasztal-találkozót szervezett ezüst gazdaság és az öregedési stratégia témájával 2017. szeptember 21-én Pozsonyban.

Az ezüstgazdaság projekt az érintett térség demográfiai változásaira, a munkaerő életkori összetételének valós statisztikai adataira reagál. Az ezüstgazdaság piacát az 50+ korosztályhoz tartozó fogyasztók, alkalmazottak vagy munkavállalók alkotják. Arányuk jelentős a fókusztérségen belül, ezért igényeik, életminőségük javításával kapcsolatos termékek, szolgáltatások nagy piaci lehetőséget rejtenek a gyártók és szolgáltatók számára.

A „Silver Economy” projektünk megvalósításával célunk, hogy erősítsük az állami és a magánintézmények, illetve a köz- és magánszféra, az ipari és kereskedelmi társaságok, kereskedelmi kamarák, valamint az idős embereket képviselő intézmények közötti határon átnyúló együttműködést, hogy ezzel hozzájáruljunk az ezüst gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak propagálásához, így ezen szektor fejlesztéséhez.

Kerekasztal találkozó

A rendezvényt Németh Gabriella, Pozsony megye alelnöke nyitotta meg és üdvözölte a közel 50 jelenlévőt. Ezt követően Biriki Arianna, a Közös Titkárság kommunikációs menedzsere ismertetette a hallgatósággal az Európai Együttműködési Nap lényegét. Vasi Emma az RDV ETT igazgatója mutatta be a pályázat céljait, célcsoportjait, aktivitásait és várható eredményeit.

További prezentációikban a „Szociális szövetkezet” és az „Ezüst gazdaság” fogalmát, az EU-s és hazai helyzetet vázolták fel a szakértők. Kitértek a generációk munkahelyi együttműködésére és az ezzel kapcsolatos kutatásokra, tapasztalatokra, valamint röviden ismertették az „Élethosszig Tartó Pályatanácsadás (LLG)” hazai és európai gyakorlatát. Az LLG egy olyan EU-s rendszer, amely alapján munkaerő-piaci szolgáltatásokat, tanácsadást vehetnek igénybe az érdeklődők, életkortól és munkaerő-piaci státusztól függetlenül, azaz, ha pl. valaki 50 év feletti, és szeretne, vagy muszáj váltania, akkor karrier-tanácsadást, képzést vehet, igényelhet a munkaügyi szervezetektől, vagy a szakképzési rendszeren keresztül. Ezzel kapcsolatban sok fejlesztés történt Magyarországon az elmúlt években, illetve bevezették a 2 ingyenes szakmaszerzés lehetőségét, felső életkori határ nélkül.

A Rába - Duna - Vág Európai Területi Társulás 2011-ben alakult, 5 megye alkotja (Pozsonyi kerület; Komárom-Esztergom megye; Győr-Moson-Sopron megye; Nagyszombati kerület; Pest megye). A társulás megalakításának célja a határon átnyúló, nemzeti és regionális szintű együttműködés megkönnyítése és elősegítése, elsősorban határon átnyúló projektek és programok útján.

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobil: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu