„A mi jelünk a kereszt…”  ( Esterházy János)

„... Esterházy János fáradhatatlanul járja a Felvidéket, hogy csüggedő népét erősítse. Útján hol nyiladozó tulipánok, hol gyermekkora rózsái köszöntik, és mindenütt magyarok sokasága várja, hiszen a bajban mellettük áll, s mosolya olyan tiszta, hogy senki sem kételkedik szavaiban:
Elárvult honfitársaim! Ezen a földön születtem én is, szívem-lelkem itt gyökerezik, ezért itt maradok köztetek, veletek fogom átélni a rossz napokat, s ha az Úristen kegyelme megengedi, a boldogabb jövőt is...
... Elszakítják a családjától, a népétől és a rózsáitól, az Istentől azonban nem tudják elszakítani. Az Isten ott van a szívében. Ott van vele a vallatószobában, ahol reflektorfénnyel döfködik a szemét, gyalázzák, ütlegelik; ott van vele, amikor fagytüskék milliói sebzik a kényszermunkán; amikor csontra-bőrre soványodik, tüdejét kikezdi a kór, s erőtlen teste fölött keselyűként köröz a halál.“    (Batta György)

Meghívó

Esterházy-Malfatti Alice, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Polgári Társulás az Esterházy-emlékév jegyében tisztelettel meghívja Önt 2017. szeptember 16-án 15.00 órára Alsóbodokra, a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelését és Esterházy János végakarata teljesítését magában foglaló kegyeleti megemlékezésre. A rendezvény Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, valamint Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke védnöksége alatt valósul meg Alsóbodokon, a Kálvária tér, Akác utca, helyszínen (951 02 Dolné Obdokovce).

Tekintettel a várható nagy létszámú részvételre, a javasolt érkezési időpont: 13.30 h.

Program:

13.30 Részletek Esterházy János keresztútjából és gondolataiból

14.00 Az Esterházy Jánosért felajánlott országos maratoni futás résztvevőinek fogadása, az általuk hozott zarándokkereszt és föld-ajándék elhelyezése, a legfontosabb üzenetek felolvasása

- Ünnepi lobogók bevonulása

- A meghívott személyek és küldöttségek fogadása és üdvözlése

15.00 Szabadtéri ünnepi főpapi szentmise

(Kérjük, hogy a szentmisére érkezők 14.30-ig foglalják el helyüket a kijelölt szektorokban. Mivel nem tudunk mindenkinek széket biztosítani, ezért saját ülőalkalmatosság, búcsújáró kisszék hozatala ajánlott.)

16.30 A Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelése, majd Esterházy János végakaratának teljesítése, az urna elhelyezése

17.00 A kegyelet virágainak és koszorúinak elhelyezése

- Egyéni tiszteletadás Esterházy János urnája előtt a sziklabarlangban.

A kegyeleti megemlékezés során közreműködik a Szombathelyi Erkel Kórus.

Választható programok a helyszínen az egész nap folyamán:

-  Esterházy János életét bemutató kiállítás megtekintése,
-  Esterházy János keresztútjának végigjárása,
- Bekapcsolódás a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában a Hazáért és   Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott imádság és elmélkedési folyamatba

 A részvételi és koszorúzási szándékot, illetve az érkező delegációk létszámát legkésőbb 2017. augusztus 31-ig  kérjük az alábbi elérhetőségen bejelenteni:

e-mail:  ejsze60@gmail.com

További információk: www.pazmaneum.com , www.felvidek.ma

Kérjük a községek, egyházközségek, kulturális és társadalmi szervezetek küldöttségét, vezetőségét, hogy hozzák magukkal szervezetük, községük, egyházközségük zászlaját, tábláját, szimbólumát!

A helyszín GPS koordinátái: Dolné Obdokovce N 48 30842 E 18 21089

Szeretettel vár mindenkit a Szervezőbizottság!