Stampay János  tiszteletére rendeztek szoboravató ünnepséget Köbölkúton.  Az egykori kántortanító és iskolaigazgató 1960-ban hunyt el. A község lakosai méltón őrzik Stampay János emlékét, róla nevezték el a település főutcáját, a helyi magyar iskola és a cserkészcsapat is az ő nevét viseli. Ezentúl pedig a község felújított főterén álló mellszobor is emlékeztet az egykori kántortanítóra. A szobor készítője Baracska Árpád.

A szoboravató ünnepségen Bolya Dudás Anita, a községi könyvtár vezetője köszöntötte Stampay János leszármozottait – unokáit, dédunokáit és a további hozzátartozókat. A mellszobrot Szőcs Ferenc polgármester és Liszka József, köbölkúti származású néprajzkutató, a Selye János Egyetem  rektorhelyettese leplezte le, majd Siekel István helyi plébános megáldotta.

Az alapiskolások és a helyi Csemadok mellett működő asszonykórus ünnepi műsora után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit, többek között a község polgármestere és alpolgármestere, Bolya Szabolcs, a Magyar Közösség Pártja járási elnöke, valamint a párt országos és járási tisztségviselői, Geri Valéria, Farkas Iván, Szigeti László és Hugyivár Imre.

Stampay János 1864-ben született Léván. A tanítóképző elvégzése után Verebélyen, Ürményben és Sókszelőcén is tanított. 1891-ben lett Köbölkút község kántortanítója, amellett, hogy oktatta-nevelte a köbölkúti gyerekeket, sokrétű tevékenységet fejtett ki. Jelentős népművelői és művelődésszervezői tevékenységet folytatott a községben: dalárdát, könyvtárat, önképzőkört alapított, színielőadásokat szervezett. Pedagógiai és társadalompolitikai írásaival öregbítette a falu hírnevét. Leghíresebb alkotása az az imakönyv, amely 1895 és 1944 között negyvenkét kiadást ért meg, s két pápa is kitüntetéssel jutalmazta. (mkp_éú)

Címkék: Köbölkút,