Nyitra Megye Önkormányzata 2015-ben módosította területrendezési tervét. A folyamat elején az MKP képviselőcsoportjának nevében benyújtottuk két sarkalatos módosító indítványunkat a gyorsforgalmi utak megyénket érintő szakaszai majdani nyomvonalának módosítására.

Az egyik módosítás célja az volt, hogy a megye stratégiai tervében az R7-es, déli gyorsforgalmi út Érsekújvárt ne északról, hanem délről kerülje el, elősegítve ezzel a Csángó régióban - Gúta, Ógyalla, Komárom, Párkány és Zselíz térségében - élők számára a gyorsforgalmi út rövidebb, gyorsabb és kényelmesebb elérését. Érsekújvár alapvető érdeke is, hogy a gyorsforgalmi út a várost délről kerülje el. Emellett, a másik sarkalatos módosító javaslatunk arról szólt, hogy a majdani R3-as észak-déli gyorsforgalmi út Nyitra megyét sokkal erőteljesebben szelje át, mint az addigi változatban. Zólyomból déli irányban ne Korpona és Ipolyság irányába haladjon – mert így csupán néhány kilométernyi szakaszon érintené Nyitra megyét - hanem az Alsó-Garammentén haladva, Garamszentbenedek (R1), Léva, Zselíz és Párkány érintésével, déli irányban. E javaslatokat a megyei képviselők mellett hatvan érintett település polgármestere és néhány civil vagy szakmai szervezet is megtámogatta. Módosító javaslataink tíz hónapig éltek, hiszen első nekifutásra a megyei önkormányzat megcáfolhatatlan szakmai érvelésünknek köszönhetően azokat elfogadta. Majd az állami hatóság megvétózta - szerinte az elfogadott javaslatunk nincs összhangban az országos területrendezési tervvel (KURS) – végül a megyei önkormányzat sokadik nekifutásra elfogadott módosításainkat érvénytelenítette.

Megoldás mutatkozik

Hamarosan megnyílik az országos területrendezési terv (KURS) módosításának lehetősége. Megállapodásunk alapján Nyitra Megye Hivatala az állami hatóságnak elküldte a 2015-ben benyújtott, fenti módosító javaslatainkat anélkül, hogy a benyújtási procedúrát meg kellett volna ismételnünk. Innentől kezdve az állami hatóság felelőssége, hogy országos szinten elfogadják-e helytálló érveinket, módosító javaslatainkat, amelyeket régiónk fejlődése, felzárkóztatása érdekében nyújtottunk be. Amikor Érsek Árpádot közlekedési miniszterré nevezték ki, nyílt levélben fogalmaztam meg számára, mik a Dél-Szlovákiában élők elvárásai, miben kellene alapvető kurzusváltást alkalmaznia az általa vezetett tárca hatáskörében. Az elvárások természetesen tartalmazták az R7-es és az R3-as gyorsforgalmi utak majdani nyomvonalának feljebb leírt módosításait is. Most megnyílik számára a lehetőség, hogy legalább részben megvalósíthassa választói, a szülőföldünkön élők alapvető elvárásait.

Számunkra, Nyitra megyei képviselők számára pedig mindez egy újabb igazolása annak, hogy a 2015-ben elvégzett munka talán nem volt hiábavaló. Innentől kezdve másokon a sor. A kormányban helyet foglalók döntik majd el, hogy régióink, a Duna-mente és a Garam-mente középtávon, hosszabb távon fejlődési pályára állhat-e, avagy lemarad. Hisz ne feledjük, amerre a korszerű utak és vasutak haladnak, ott zajlik gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés. Más régiók pedig menthetetlenül lemaradnak és leszakadnak.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Címkék: Farkas Iván ,