A Magyar Közösség Pártja megnyugvással veszi tudomásul, hogy a Párkány város területére tervezett, az SzK Környezetvédelmi Minisztériuma által ajánlott műanyag hulladék-hasznosító üzem módosított tervezetének véleményeztetési eljárását a tárca e hó 20-ai hatállyal leállította. A minisztériumi ajánlást a tervezett beruházás még 2014. április 23-án kapta meg. A beruházó Vašo Invest s.r.o. tavaly augusztusban, majd ez év február végén kért projektmódosítást a környezetvédelmi tárcától. A párkányi városi képviselő-testület ez év március 1-jén megtartott rendkívüli ülésén elutasította a tervezett műanyaghulladék-hasznosító, ha úgy tetszik hulladékégető megvalósítását. Az eljárás leállításával felcsillant a remény a párkányiak előtt. Bízunk benne, hogy a város és környéke tiltakozása egy másik, szintén környezetszennyező gumiégető üzem ellen sem volt hiábavaló, s a közel 8000 tiltakozó aláírásnak volt értelme. Elvárjuk, hogy az illetékes hatóságok, elsősorban a környezetvédelmi minisztérium mindkét tervezett hulladékégető esetében véglegesen leállítja az engedélyeztetési eljárást.

A párkányiak és a környékbeliek egyelőre nem nyertek háborút, sajnos még csatát sem, de a végső győzelemhez vezető első ütközetet igen. A végső győzelem eléréséhez, a tiszta környezet megőrzéséhez az MKP ezután is segítő és együttműködő partner lesz.

Szigeti László