Az 1848/49-es szabadságharc kitörésének 169. évfordulója alkalmából 2017. március 19-én ünnepelt és emlékezett  Zoboralja magyarsága a Zoboralji Kulturális és Információs Központ, a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, a Nyitra és Vidéke Célalap, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola képviseletében. A Zobor vidékén első alkalommal lepleztek le Esterházy János-emlékművet. Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és Pográny község önkormányzata összefogásával készült el az emlékhelyre felállított emléktábla. A helyi alapiskolások kultúrműsora után Dr.Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója mondta el ünnepi beszédét. Esterházy János erkölcsi példamutatását, mélyen emberi magatartását és keresztény lelkületét emelte ki.A mártír politikus nemzeteket és nemzetiségeket egyesítő törekvéseit is méltatta. Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke, Paulisz Boldizsár által megtervezett és megalkotott emlékművet ifj.Csámpai Ottó, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület alelnöke és Csehi József, a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Alapszervezetének elnöke leplezte le. Az ünnepség záróaktusaként Gyurcso Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke szentelte és áldotta meg az emlékművet. A zömében diákokból álló emlékezőknek elmondta, hogy az ő szüleitől és legfőképp nagyszüleitől sokat hallott Esterházy János cselekedeteiről és jótéteményeiről. Azt is elmondta, hogy gyermekkora a szintén Nyitra-vidéki Vicsápapátihoz kötötte, s az ottani lakosok is gyakran emlegették Esterházy János áldozatkészségét. Ezért számára nagyon jóleső érzés, hogy mindazt a szeretetet és törődést, melyet a mártír politikustól kapott a családja és szülőfaluja lakossága, valamelyest az ő emléke és nagysága előtt tisztelegve igyekszik hálából mindezt cselekedeteivel és prédikációiban viszonozni.

A nyitrai városi temetőben Erdősi Imre honvédpap sírjánál dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője  Farkas Árpád ’48-as versével köszöntötte az emlékezőket. Balázs Mihály, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa ünnepi beszédében ismertette a forradalom előzményeit, majd kiemelte a honvédpap branyiszkói hőstettét. A nyitrai megemlékezés koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult.

A nyitraújlaki Esterházy-sírkert előtt a település egykori polgármestere, Karol Bútora üdvözölte az emlékezőket. Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője beszédében feltette a kérdést, hogy vajon Európát a változások korában leépülés-e sújtja, vagy a mai másodvirágzás korszakában  vissza tud-e hajolni azokhoz a forrásaihoz, melyekből Esterházy is táplálkozott: a keresztény és nemzeti szolidaritás és szeretet eszméjéhez, amely ezer éven át megtartotta az európai népeket.

Hajtman Béla

Fotók: Felvidék.ma

Címkék: Pográny,