Kézzelfogható eredményeket sürget az Európai Parlament a fogyatékkal élő személyek helyzetének javulása érdekében Szlovákiában – az anyanyelv használatára is felhívja a figyelmet a dokumentum.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tavaly szeptemberben tett kétnapos tényfeltáró látogatást Pozsonyban és környékén. Az út célja a fogyatékkal élő, intézetekben elhelyezett személyek jogainak és helyzetének felmérése és az illetékes szlovák szervekkel való tárgyalás volt. A tényfeltáró látogatásról készült beszámolót és ajánlásokat a Petíciós Bizottság decemberben fogadta el, pár napja annak magyar változata is elérhető.

A Petíciós Bizottság (PETI) jogkörébe tartozik, hogy tagállami tényfeltáró látogatás keretében folytasson vizsgálatot egy petíció ügyében, amennyiben a petícióban felvetett kérdések és problémák ezt indokolják. A tavalyi őszi szlovákiai (Pozsony, Nagyszombat) tényfeltáró látogatás alapjául egy olyan petíció szolgált, amely a fogyatékkal élő személyek jogainak korlátozására hívta fel a figyelmet, többek között Szlovákiában.

A petíció szerint az uniós alapokból származó pénzügyi támogatásokat Szlovákiában nem az uniós szabályoknak megfelelően használták fel. Kelet- és Közép-Európára jellemző a tartós bentlakásra berendezett sok fő befogadására alkalmas intézmények (tovább)működtetése. Az intézmények felújítása helyett az uniós finanszírozásnak arra kell szolgálnia, hogy a fogyatékkal élő személyek társadalomba történő befogadását segítse. Ezt nevezik az intézményesítettség csökkentésének, amely biztosítaná, hogy a fogyatékkal élő személyek teljes értékű életet élhessenek.

Az elérendő cél megvalósításához szükséges, hogy az érintett családok, ápolók lehetőségei és körülményei is javuljanak, elsősorban azáltal, hogy a fogyatékkal élő személyek otthoni környezetben maradásának támogatása és a segítő szolgáltatások száma tovább fejlődik és bővül. Szlovákiának nagy az elmaradása e téren, erre figyelmeztette az országot nemrég az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottsága is.

A tényfeltáró látogatás után elkészült dokumentum következtetései és ajánlásai a szlovák hatóságok számára lényeges és mihamarabb elvégzendő feladatokat fogalmaznak meg a fogyatékkal élő személyek jogainak biztosítása, és emberi méltóságuk tiszteletben tartása érdekében. Először is, sürgetik a szlovák hatóságokat, hogy további lépéseket tegyenek a fogyatékossággal élő személyek közösségi életre való áttérésének meggyorsítására, ehhez dolgozzanak ki ütemtervet, amely az eredmények mérését is segíti.

Továbbá, Szlovákiát pontos adatok szolgáltatására és felmérés készítésére kéri a PETI, mivel ma a fogyatékkal élő személyekről nagyon kevés információ áll rendelkezésre, sem pontos számuk, sok esetben pedig betegségük természete sem ismert. Mindezek mellett szorgalmazza a bizottság, hogy a hatóságok biztosítsák a fogyatékkal élő személyek, beleértve gyermekek családjai számára azokat az alapvetően fontos szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi életet könnyítenék meg számukra. Ez utóbbi javaslat kitér arra is, hogy a szolgáltatásokat a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek részére anyanyelvükön biztosítsák.

A PETI a jövőben rendszeres beszámolót kér a szlovák hatóságoktól arról, hol tartanak a szükséges és ajánlott törvényi és intézményi változtatások megvalósításában. Az említett dokumentumot a találkozón részt vett érintett intézményeknek és állami szerveknek, valamint nem kormányzati szerveknek is megküldték.

A pozsonyi tanácskozásokon részt vett Bauer Edit volt EP-képviselő, a Carissimi Nonprofit Alap képviseletében, a brüsszeli küldöttség kísérő tagja volt Csáky Pál, az MKP EP-képviselője, aki a Petíciós Bizottság alelnökeként a tényfeltáró látogatás egyik kezdeményezője volt.

Csáky szerint szükség volt rá, hogy felhívják a figyelmet a szlovákiai hiányosságokra, mivel ezzel előbbre vihető egy fontos téma megoldása, a fogyatékkal élő személyek jogainak megfelelő biztosítása. „Azon leszek, hogy a találkozón tett ígéretek a gyakorlatban is megmutatkozzanak, folytonos monitoringot igényel az ügy, mivel a javaslatok sok felvidéki magyar család helyzetén is javíthatnak” –nyilatkozta portálunknak az EP-képviselő.

Az érdeklődők ITT találják meg a teljes szöveget.

Forrás: felvidek.ma

Címkék: Csáky Pál ,