A vasárnapi romániai parlamenti választáson a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és Magyar Polgári Párt (MPP) összefogása meglepetésszerű sikert hozott. Az összefogás listája 6,3 %-os eredményt ért el. A választási sikerhez kellett, hogy a romániai magyarok az előző választáson tanúsított, országos átlagnál alacsonyabb részvételtől eltérően most jelentősen magasabb arányban járuljanak a szavazóurnákhoz.

Az elért eredménynek különös jelentősége van abból a szempontból, hogy a rendszerváltozás óta most volt a legnagyobb esélye annak, hogy, a romániai magyarság nem lesz képes az 5%-os parlamenti küszöböt meghaladó politikai képviseletet biztosítani saját érdekeinek védelmére. Ez a veszély nem a választók mozgósítását szolgáló kampányfogás volt, hanem valós veszély, amelynek hátterében több ok húzódik.

A romániai magyarság létszáma az utóbbi 25 évben több mint 400 ezer fővel csökkent, 2011-ben országos számaránya történelmi mélységbe, 6,5 %-ra süllyedt. Az asszimiláció, az elvándorlás és az elöregedés okozta népességfogyás hatásaként a magyarok politikai érdekérvényesítő képességének alapja gyengült meg.

A magyarok politikai megfélemlítéséből a román államhatalom „aktívan kivette a részét”. A magyarság intézményei, kisebbségi jogai, szimbólumai az elmúlt években egyre erőteljesebb nyomás alá kerültek. Különösen érezhető volt ez az idei év során, amikor két választásra is sor került (önkormányzati választások nyáron, parlamenti választás). Szorosan ide tartozik a magyarok által lakott régiók hosszú távú gazdasági, pénzügyi diszkriminációja, amelynek célja a magyarok széles rétegeinél a reményvesztettség elérése. Különösen igaz ez a tömbmagyarság által lakott székelyföldi megyékre, amelyek gazdasági mutatói az országos átlag alattiak, közlekedési infrastruktúrájuk elmaradott, mégis több pénzt fizetnek be a központi költségvetésbe, mint amennyit onnan visszakapnak.

További ok a romániai magyarok egy jelentős részének kiábrándulása a kisebbségi politikai életből. E jelenség egyik fontos tényezője, hogy a magyar érdekképviseletet ellátó szervezetek közötti politikai verseny fokozatosan a közösség életét mérgező állóháborúvá vált.

A Magyar Közösség Pártja üdvözli, hogy a romániai magyarság etnikai alapú érdekképviseletét megvalósító két szervezet a romániai magyarság nehéz helyzetét felmérve, a korábbi ellentéteket félretéve, több évvel ezelőtt párbeszédbe kezdett. Az érdekképviseletek közötti párbeszéd később konkrét választási együttműködésben folytatódott, majd a mostani országos választási összefogásban csúcsosodott ki. Az RMDSZ és az MPP vasárnapi sikere azt igazolja, hogy a nehéz helyzetben lévő közösség országos megmérettetés esetén hatványozottan értékeli az összefogást.

A romániai választási eredményt ismerve sajnos továbbra sincs garancia arra, hogy Romániában a „magyar kártya” alkalmazása alábbhagy, különös tekintettel arra, hogy Erdély Romániához csatolásának századik évfordulója vélhetően újabb magyarellenes hangulatkeltésbe torkollik majd. Meggyőződésünk azonban, hogy a romániai magyarság és annak politikai képviselete önmaguk erejét megtapasztalva, megerősödve lesznek képesek megfelelni a kihívásoknak.

Menyhárt József,
az MKP elnöke

Címkék: Menyhárt József ,