Az ENSZ Kisebbségügyi Fóruma 2007-ben alakult az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa mellett. A Fórum célja és rendeltetése, hogy meghatározott, tematikus kisebbségügyi kérdésekben a résztvevők minden évben konkrét javaslatokkal járuljanak hozzá az ENSZ aktuális Kisebbségi Nyilatkozatának kidolgozásához, illetve véleményezzék azt.

A Fórum széles körű platformot biztosít a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségi ügyek előterjesztésére és megvitatására. Egyedisége főként a nyílt párbeszéden, a szólásszabadság biztosításán, valamint a résztvevők széles skáláján alapul. Ez utóbbit az egyes tagállamok ENSZ mellé delegált állandó képviseletének munkatársain, a civil és jogvédő szervezetek képviselőin át a független szakértőkig számos, a témában érintett személy alkotja.

A Fórum tevékenységét az ENSZ Kisebbségügyi Különmegbízottja, raportőrje koordinálja, amely tisztséget jelenleg a magyar származású Izsák Rita-Ndiaye tölti be. Az idei Kisebbségi Nyilatkozat előzetes ajánlástervezete a "Kisebbségek humanitárius krízisek idején” címmel több mint 600 résztvevő jelenlétében került előterjesztésre a genfi Nemzetek Palotájában a 2016. november 24-25-e közt tartott Fórumon. Az elhangzott szakértői vélemények, valamint a résztvevők tárgyilagos hozzászólásainak figyelembevételével az ajánlástervezet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának soron következő, 2017 márciusi ülésén kerül bemutatásra a raportőr asszony által.

Bár a Fórum idei, humanitárius krízisekre vonatkozó témája a felvidéki magyar közösséget csak közvetetten érinti, a nemzetközi kapcsolatok felé nyitás érdekében  jelzés értékű, hogy a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI), valamint a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) együttműködő ügyvédjeként képviselhettem közösségünket a Fórumon. Kiváló alkalom nyílt a kapcsolatteremtésre, tájékozódásra és a közösségünk helyzetéről szóló tájékoztatásra, amely során valós statisztikai adatok segítségével tudtuk az érdeklődőknek szemléltetni egyebek mellett az egyes régiók közti gazdasági különbségeket, valamint az egyes járások, községek kiéheztetésének és ellehetelenítésének tényét. A Fórum megalakulása óta ez volt az első alkalom, hogy a honi magyarság helyzete ilyen módon, konkrét tanulmánnyal alátámasztva kerüljön bemutatásra.

A Fórumon való részvétel, az egyes nemzeti, etnikai és vallási közösségek és csoportok jelentései és kitartó küzdelmeiről tett tanúbizonyságai, de főként a különlegesen elhivatott és lelkesítő Izsák Rita-Ndiaye raportőrrel folytatott személyes találkozó mindnyájunkat további együttműködésre ösztönöz, hiszen fontos, hogy jogaink tényleges érvényesítéséről nemzetközi színtéren is megszólaljunk.

 

Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke