Ez év november 12-én Lekenyében megalakult a Varga Péter alelnök vezette szakmai tanácsadó szerv, a Magyar Közösség Pártja Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa. Az MKP járási szervezetei által delegált tagok, valamint a meghívott szakemberek a találkozón mindemellett áttekintették az aktuális politikai eseményeket, amelyek az adott területet érintik. A mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács bizottságainak létrehozását és a tisztségviselők megválasztását követően a 2014 – 2020 közötti időszak hazai mezőgazdasági és környezetvédelmi programjainak áttekintése, elemzése és helyzetértékelése zajlott.

Három szakbizottság alakult: mezőgazdasági, környezetvédelmi, élelmiszeripari és élelmiszerbiztonsági. A tanács szakterületi alelnököket választott meg. Az első szakterületen Pomichal István, a környezetvédelmin Köteles László, az élelmiszeripari és élelmiszerbiztonsági szakterületen pedig Pleva László lett a felelős.

A jelenlévők megvitatták az aktuális agrárpolitikai és környezetpolitikai kérdéseket, majd a Gazda Polgári Társulás közreműködésével a falugazdász program került bemutatásra. Ezt követően a pelsőci régió falvainak termékbemutatóival és kóstolóval egybekötött lakossági fórumon vettek részt, amely rendezvényen a helyi termék és érték fontosságával foglalkoztak.

Lekenye, 2016. november 12.

mg4 mg3 mg2 mg1