(Videóval frissítve) A Magyar Közösség Pártja júniusi tisztújító kongresszusa után először ülésezett az MKP újonnan megválasztott országos testülete. A tanácskozásra a Komáromi járás legnagyobb településén, Naszvadon került sor.

A tárgyalás elején Haris József naszvadi polgármester köszöntötte az MKP Országos Tanácsának (MKP OT) tagjait, majd Menyhárt József MKP-elnök, Őry Péter MKP OT-elnök, Farkas Iván, Kiss Beáta, Németh Gabriella, Varga Péter szakmai alelnökök és Csáky Pál európai parlamenti képviselő adtak számot a tisztújító kongresszus óta eltel időszak történéseiről, tevékenységükről.

Az MKP OT megválasztotta az új pártigazgatót – Kocur László személyében.

ot_07j

Az MKP OT NYILATKOZATA

A Magyar Közösség Pártja III. kongresszusa óta első alkalommal tárgyaló Országos Tanács ülése foglalkozott társadalmunk legégetőbb kérdéseivel.

A Magyar Közösség Pátja Országos Tanácsa kiindulva nemzeti közösségünk drasztikus fogyásából és az együttgondolkodás szükségességéből, megmaradásunk biztosítása érdekében kezdeményezi a közösségen belüli magyar-magyar párbeszéd intézményének létrehozatalát. Az MKP kezdeményezi a Magyar Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács mihamarabbi összehívását, mégpedig az országos jelentőségű és szervezettségű intézmények részvételével.

Az MKP Országos Tanácsa régióink fejlesztése, szülőföldünk lakossága érdekében arra kéri a parlamenti képviselőket és a kormányt, hogy a jövő évi költségvetésben hangsúlyosan jelenjenek meg a leszakadó régiók, elsősorban Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia felzárkóztatását biztosító költségvetési tételek.

Az Országos Tanács továbbra is elégtelennek tartja a kisebbségek, így közösségünk részére is biztosított jogok betartását és betartatását a kormány részéről. Az MKP OT továbbra is szorgalmazza a közmédiában a sugárzás nemzetiségi és nyelvi arányának betartását, hiszen ez törvényi kötelessége a közszolgálati televíziónak.
A Magyar Közösség Pártja elégedetlen a kormány szociális ügyek terén kifejtett eddigi tevékenységével. A szociális tárca folyamatosan új hatáskörök átruházását szorgalmazza az önkormányzatokra, de azok anyagi hátterét nem biztosítja. Az elmúlt hetek történései azt igazolják, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem jogi keretei nem megfelelőek, elégtelenek az ellenőrző mechanizmusok, a rendszer működésében komoly hiányosságok vannak.

Az MKP Országos Tanácsa fontosnak tarja a szakmai alapú módosításokat, melyekkel biztosítható a megfelelő anyanyelvi kompetenciák elsajátítása gyermekeink számára. Támogatjuk a sztrájkoló pedagógusok törekvéseit, bízva abban, hogy a magyar iskolák pedagógusai kiállnak a közös és a magyar intézmények sajátos ügyeiben is. Elvárjuk, hogy a kormány által beharangozott finanszírozási racionalizációs intézkedések alól a magyar iskolák kivételt képezzenek. Ez pedig, a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazva, az oktatási önigazgatás felé vezető út első lépése legyen.

A sikeres nemzetközi partnerségek, a határon átnyúló együttműködések és az uniós források hatékony felhasználása elengedhetetlen az önkormányzatok modern európai térség építésén való szerepének betöltéséhez, ezért a Magyar Közösség Pártja OT felszólítja a kormányt az uniós strukturális és kohéziós alapok megnyitására az önkormányzatok részére, javítva ezzel azok megdöbbentően korlátozott lehetőségeit a támogatások lehívására. Az MKP továbbra is szükségesnek tartja a források önrészének biztosítását segítő alap létrehozását.

Az MKP OT tagjai tiltakoznak a vízügyi törvény azon módosítása miatt, amely illetékkel terheli az öntözővizet, ezáltal újabb anyagi terheket róva a szlovákiai mezőgazdászok vállára, különös mértékben érintve a dél-szlovákiai agrárvállalkozókat. Az MKP számára elfogadhatatlan, hogy a szlovák parlament által első olvasatban elfogadott törvényjavaslat éppen a munkaadó agrárágazatokat - gyümölcs és zöldségtermesztés - sújtja legjobban, közvetlenül veszélyeztetve ezzel ezen ágazatok fenntarthatóságát is. Az MKP OT egyben felszólítja a kormányt, hogy hozzon létre pénzügyi keretet a gazdák számára a tavaszi fagykárok enyhítésére.

Az MKP OT továbbra is kiáll az EU-s kötelező betelepítési kvóták elutasítása mellett, melyet nyolcvanezer személy támogatott aláírásával az MKP korábbi petíciójában, és üdvözli a magyar kormány népszavazási kezdeményezését, amely által a magyar állampolgárok kifejthetik véleményüket a kötelező betelepítésről.

ot_01j ot_02j ot_03j ot_04j ot_05j ot_06j

További képek az FB-oldalunkon találhatók