Járási elnökségi ülést tartott a Magyar Közösség Pártja Nagymihályi Járási Elnöksége Nagykaposon. A találkozó a Városi Művelődési Központ galériatermében zajlott 2016. szeptember 10-én.

A tanácskozás vezetője Mihók Gábor járási elnök volt, akitől a megnyitót és a napirendi pontok ismertetését követően aktuálpolitikai beszámoló hangzott el, majd Furik Csaba, az Országos Elnökség tagja, a Kassa Megyei Önkormányzat képviselője tájékoztatta a jelenlévőket a legfontosabb pártpolitikai és önkormányzati tudnivalókról. Az ülés további részében a megtartott nyári rendezvényekről is szó volt. A járási elnökség tagjai által elmondottak alapján az MKP helyi szervezetei az Ung-vidék legtöbb településén a helyi önkormányzatokkal közösen készítették a nyári közösségi programokat, miközben több településen egyéb rendezvények is megvalósultak.

A járási elnökség ülésén szó volt továbbá a személyszállítás visszaállításának kérvényezéséről a Nagykapos-Bánóc vasútvonalon. „Egy leszakadó régió számára nagyon fontos a tömegközlekedés, ezért is elleneztük annak idején a szárnyvonal megszüntetését. Rövid időn belül több mint 2500-an csatlakoztak kezdeményezésünkhöz és írták alá a petíciót, ennek ellenére a Szlovák Államvasutak 2012 végén leállította a forgalmat, aminek eredményeként vonattal azóta nem lehet Kassára eljutni az Ung-vidékről” – fogalmazott Mihók Gábor, aki azt is elmondta, hogy bízva a pozitív változásban, hamarosan az illetékes minisztériumhoz fordulnak, kérve a jelenlegi állapot átértékelését.

A találkozó során Varga Tibor járási titkár beszámolt a legutóbbi központi titkári egyeztetetés legfontosabb tudnivalóiról, majd a közelgő eseményeket, a szeptemberi gyulafehérvári zarándoklatot, illetve az októberi Önkormányzati Szabadegyetemet ismertette a jelenlévőkkel. A régióból igény esetén mindkét helyre autóbuszt indítanak.

A járási elnökségi ülés végén az elnökség tagjai felköszöntötték Czap Máriát, aki 70. születésnapját ünnepelte a közelmúltban, köszönetet mondtak mindazért a sokéves munkáért, amit az MKP mátyócvajkóci helyi szervezeti vezetőjeként, választott járási és országos küldötteként végzett. A gratulációk során Mihók Gábor emléklapot adott át ebből az alkalomból, amelyet Menyhárt József elnök ellátott kézjegyével.

A járási elnökségi ülés után kötetlen diskurzus következett.

nk1 nk2 nk3 nk4

 

Címkék: Nagykapos,