A közszolgálati médiáról szóló törvény ugyan kimondja, hogy a műsorstruktúránál figyelembe kell venni a nemzetiségek arányát is, a gyakorlatban ez nem valósul meg – mutatott rá mai pozsonyi sajtótájékoztatóján Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos tanácsának elnöke, valamint Kőrösi Ildikó önkormányzati és közigazgatási alelnök.

Az MKP Marek Maďarič kulturális miniszterhez fordult a helyzet javítása érdekében. Az MKP a kulturális tárcának megküldte törvényjavaslatát, mely módosítja és kiegészíti a Szlovák Köztársaság Tt. 308/2000. sz. műsorszórásról és műsorsugárzásról szóló törvényét, valamint a Tt. 195/2000. sz., a távközlésről szóló törvényét. Mint ismeretes, a szlovák kormány 2017. januárjától 7 euróra akarja emelni az ún. koncessziós díjat, amelyet gyakorlatilag minden háztartás fizet. Az MKP ezért megvizsgálta, menyire tartják be a törvényességet a közszolgálati médiában a nemzetiségi arányokat tekintve. Őry Péter emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint Szlovákiában 8,5 százalék a magyar nemzetiségű polgárok aránya. Ezen arányos elv betartása heti 28 órányi műsoridőt jelentene, de a köztelevízióban heti átlagban csak 56 percet közvetítenek magyarul. "Fizetünk egy szolgáltatásért, ezért a szolgáltatást is meg kell kapnunk” – hangsúlyozta Őry Péter. sajto_7 A műsorszórásról szóló törvény nincs összhangban a szlovák közszolgálati médiáról szóló törvénnyel, ezt a hiányosságot küszöbölné ki az MKP törvénytervezete, melyet Kőrösi Ildikó dolgozott ki. „A törvénytervezethez egy terjedelmes indoklást is kidolgoztunk, melyben hivatkozunk a Szlovák Köztársaság Alkotmányában megfogalmazott kisebbségi jogokra, valamint a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvényre is, mely szerint a kisebbségeknek joguk van saját nyelvükön tájékozódni a közmédiában is” – mondta a jogásznő. (on)