Az Ung-vidék központjában augusztus 21-én tartottak megemlékezést az államalapítás évfordulója alkalmából. Az esemény helyszíne hagyományosan a nagykaposi Szent István szobor parkja volt. A rendezvényt idén is a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete szervezte.

A megemlékezőket Vályi Edit, a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya titkára üdvözölte.

Fellépett a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar, majd szavalatot mondott a kórus tagja, Tolcsvay Antal, nyugalmazott pedagógus. Ünnepi beszédet Mihók Gábor, az MKP Nagymihályi járási elnöke, a Csemadok Országos Tanácsának tagja, nagykaposi városi képviselő tartott.

Mihók méltatta Szent István művét, majd ismertette a jeles magyar ünnep történetét a kezdetektől napjainkig.  „Számunkra az alapokat és e köteléket első királyunk, Szent István alkotta meg. Az alap a független keresztény magyar állam, a részeket összetartó kötelék pedig a Szent Korona Eszmeisége. Szent István hazát teremtett, országot- keretet adott a magyarság létezésének. Érezte, hogy a modern Európába való sikeres betagozódáshoz a kor játékszabályainak elfogadása szükségeltetik” – hangsúlyozta Mihók Gábor, majd kitért a közös ünneplés jelentőségére, illetve az ünnep üzenetére.

„Mi itt Felvidéken régóta már a lenni vagy nem lenni óráit éljük. Első királyunk választott, az alapokat lerakta, és azóta mutatja az utat - nekünk csak az a dolgunk, hogy kövessük.  A szabad, magyar és keresztény út, a szentistváni út a mi utunk! Járjunk hát rajta bátran!” – jelentette ki Mihók, aki beszédét az első magyar király gondolataival zárta: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi sem emel fel csakis az alázat, semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyűlölet.”

Az ünnepi beszédet követően imát mondott Susko Mihály, a római katolikus, Kecskés Ferenc, a görög katolikus és Pospíšil Miklós, a református egyház képviseletében. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték koszorúikat Szent István szobránál. Koszorúzott többek között a Csemadok, az MKP, a Via Nova és az Erdélyi János MTNY Alapiskola képviselete is.

vt

Címkék: Nagykapos,