Lucia Žitnanská igazságügyi miniszter és Robert Kaliňák belügyminiszter vett részt ma Brüsszelben az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) meghallgatásán. A bizottság a szlovák elnökség megkezdése alkalmából folytatott vitát a két miniszterrel. Az ülésen Csáky Pál, az MKP EP-képviselője Lucia Žitnanskát arra kérte, hogy az Európai Tanács mielőbb tűzze napirendjére a Jogerős Büntetések Európai Információs Rendszerének kérdését, amelynek Csáky az egyik előadója volt az elmúlt hetekben. Kaliňák vonatkozásában az MKP EP-képviselője a rigid szlovák állampolgársági törvény megváltoztatásának szükségességét hangsúlyozta.

„Miniszter úr, vegyenek példát a csehekről, akik rájöttek, hogy ostobaság a társadalom nemzetközileg is elismert tagjait megfosztani állampolgárságuktól csak azért, mert más állam is méltónak találta őket arra, hogy állampolgárságot adjon nekik. S kezdjék ezt egy európai gesztussal, miniszter úr: adják vissza szlovák állampolgárságát Tamás Ilonka néninek, aki már a 104-ik életévét tapossa, s aki egész élete munkájával vált méltóvá arra, hogy Szlovákia is végre megbecsülje őt.“ Csáky írásos dokumentumot adott át a miniszternek a javaslat kapcsán, és hangsúlyozta, elvárja, hogy a szlovák belügyminisztérium egy hónapon belül cselekedjék az ügyben.

Brüsszel, 2016. július 12.

Forrás: Csáky Pál EP-képviselő (MKP) irodájának sajtóközleménye

Címkék: Csáky Pál ,