Csáky Pál EP-képviselő (MKP) sajtóközleménye:

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi szakbizottsága május 30-án megszavazta az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) módosításáról szóló irányelvtervezetet. A jogszabálytervezet néppárti felelőseként több módosító indítványt is beadtam a jelentéshez, amelyet ma a szakbizottság megszavazott.

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer már egy létező és befuttatott rendszer, amelynek segítségével a tagállamok szükség esetén a bűnügyi nyilvántartásaikból származó információikat megosztják egymással. Ez a hatékony bűnüldözés egyik kulcseleme, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a bűnözők számára is átjárhatóak a schengeni határok. A most terítéken levő irányelvtervezet ezt a már működő jogszabályt terjeszti ki a harmadik országbeliekre, azaz mindazokra, akik nem rendelkeznek uniós állampolgársággal. Az ő esetükben ugyanis nincs olyan tagállam, amely kizárólagosan vezetné a bűnügyi nyilvántartásukat, így egy másik tagállamba költözve szabadon garázdálkodhatnak, hisz korábbi tetteik láthatatlanok a többi tagállam számára. A jelenlegi jogszabálytervezet ezt a hiányosságot hivatott orvosolni. Amennyiben az irányelv sikeresen átmegy az uniós döntéshozatali rendszer masinériáján, a harmadik országbeliek egyik tagállamban elkövetett bűncselekményei ugyanúgy láthatóvá válnak más tagállamokban is, így már nem lesznek kivételezett helyzetben az uniós állampolgárokkal szemben

A következő lépés a Tanáccsal való intézményközi tárgyalások megkezdése, amely végeredményeként egy, a mindhárom uniós intézmény számára elfogadható szöveg kidolgozása.

Brüsszel, 2016. május 31.