A magyarság lélekszámát tekintve a Szenci járás az egyik legkisebb. A június 11-ei országos tisztújítás előtt a helyi és járási szinteken is tisztújításokat tartanak.

Az ülés elején Duray Rezső, járási elnök köszöntötte a küldötteket, majd Pomichal István, Fél község polgármestere üdvözölte a küldötteket. Ismertette Fél község nemzetiségi összetételét, hangsúlyozva, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint a magyarok részaránya 40 százalék alá süllyedt. Ennek ellenére a képviselő-testület munkaértekezleteit még magyar nyelven tartják.

A köszöntők után Duray Rezső értékelte az elmúlt időszakot, kiemelte a Szenci járás teljesítette a kitűzött célt, az elnökség és a kampánystáb által meghatározott szavazatszámot, amely sajnálatos módon a többi járásnak nem sikerült. Duray Rezső beszéde végén elmondta: valószínű, csak egy közös lista hozhatja meg az eredményt, hogy a magyar közösségnek erős érdekképviselete legyen a szlovák törvényhozásban.

A járási konferencián jelen volt mindhárom politikus, akit az eddigi járási konferenciák valamelyikén elnöknek jelöltek. Bárdos Gyula a Szenci járás lakója, ezért nem élt a bemutatkozás lehetőségével. Őry Péter és Menyhárt József elsősorban a jövőről beszéltek. Mindkettőjük hangsúlyozta, az MKP-ban csapatban kell gondolkodni.

Őry Péter kiemelte, a szlovák ellenzék részéről van fogadó készség az MKP-val való együttműködésre. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudunk a siker érdekében elindulni. Vannak problémák, de nem olyan mélyek, hogy ez legyen az oka a sikertelenségnek. Azt kell látnunk, hogy ebben a pártban jelen pillanatban nincs százhúszezer szavazat, ezért a siker érdekében össze kell majd fogni – fogalmazott Őry Péter. Azok a problémák, amelyek a Szenci járást jellemzik, számára is ismertek, hiszen a Féllel szomszédos, de a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó Csallóközcsütörtök, ahol polgármesterként tevékenykedik, ugyanezekkel a gondokkal néz szembe: a nemzetiségi arányok változása, az alacsony iskolai létszám a Felső-Csallóköz több településére jellemző. Ezzel kapcsolatosan Őry szerint szintén az összefogást kell sürgetnünk. Az oktatás és a kultúra terén regionálisan kell keresnünk a megoldásokat problémáink orvoslására. Az elkövetkező időszakban több kihívás is vár a magyar közösségre. Jövő évben megyei, az után pedig helyhatósági választások lesznek, ezeken meg kell őrizni pozícióinkat. A másik nagy kihívás Őry szerint egy olyan út megtalálása, amelynek köszönhetően a többségi társadalom is elfogad bennünket. Nem mellékesen ki kell alakulnia a magyar-magyar párbeszédnek, nemcsak a politikai pártok, hanem a civil szervezetek szintjén is. Őry Péter szerint fontos a csapatmunka.

Menyhárt József egy látogatást idézett fel. Zsidó János esperes ugyanis Félben plébános, és annak idején Nyékváronyra is járt szentmiséket tartani, ő indította el a cserkészetet is, ezért a konferencia előtt meglátogatta az atyát. Menyhárt szerint az atya példát is mutat: a nyugodt munka, amelyet Zsidó esperes végez is meghozta az eredményét, erre van szükség a közéletben és a politikában is. A magyarság a múltban többször bizonyította, hogy szükség esetén össze tud fogni – az összetartozás érzése összekovácsolja majd a felvidéki magyarságot is, ha még nagyobb lesz a nyomás rajtunk - véli Menyhárt József. A jelölt szerint a Szenci járásban több oknál fogva is aktuális Szenczi Molnár Albert egyik idézete: „Szorgos adósa vagyok én hazámnak”. Ezt talán úgy is értelmezhetjük, ha közel is van Pozsony, ki kell tartanunk, a járás kitartásból már példát mutatott, fogalmazott Menyhárt, aki szerint fontos megszólítani a vegyes házasságban élőket is. A siker érdekében nyitni kell a különböző korosztályú és vallási felekezetű személyek felé. De nyitni kell a romák felé is.

Bárdos Gyula az ülés végén kért szót, örömét fejezte ki, hogy az MKP-ban van vitalitás és tenni akarás. Kifejtette, június 11-én az érsekújvári országos kongresszuson valószínűleg nem vállalja a jelölést az elnöki posztra. Véleménye szerint a Magyar Közösség Pártjának fiatalítania kell. Az a szerencsés, ha a pártot egy fiatal, új politikus irányítja majd, hiszen új lelkületre és lelkesedésre van szükség. Bárdos hangsúlyozta, a jövő majd megmutatja, kivel érdemes együttdolgozni, de a magyarság érdekében tovább kell dolgoznia az MKP-nak. Fontos a százezer szavazat, fontos lenne a parlamentbe jutás is, de a regionális választásokon való jó szereplés legalább ilyen fontos.

Az ülésen Pomichal István, Gujber László és Németh Gabriella beszámoltak a Pozsony megyei önkormányzat legfontosabb teendőiről és az elért eredményekről.

A járási kongresszuson Duray Rezsőt ismételten megválasztották járási elnöknek. Az elnökség 15 tagú. A további tagok: Neszméri Tünde (Dunasápújfalu), Vitálos Balázs (Fél), Takács Ildikó (Magyarbél), Gubela István (Éberhard), Domonkos Vince (Vők), Ruman István (Egyházfa), Gujber László (Hegysúr), Matus Gabriella (Zonctorony), Gyenge Lajos (Réte), Szabó Pál (Boldogfa), Kučera László (Nagyborsa), Bárdos Gyula (Szenc), Németh Gabriella (Szenc), Pomichal István (Fél).

A járási közgyűlés Bárdos Gyulát, Menyhárt Józsefet és Őry Péter jelölte az MKP országos elnöki tisztségébe. A párt szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöki tisztségébe Németh Gabriellát, mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöki posztjára Pomichal Istvánt, országos elnökségi tagnak Bárdos Gyulát javasolták a Szenci járási küldöttek.

Neszméri Tünde
kép: a szerző

Címkék: Szenc,