2016. május 19-én tartotta tisztújító járási közgyűlését a Magyar Közösség Pártja Nyitrai járási szervezete a nyitracsehi kultúrházban. Kupeček Róbert, a község polgármestere üdvözölte a vendégeket és küldötteket tartalmas és sikeres tanácskozást kívánva.

Balkó Róbert, járási alelnök ismertette a járási konferencia programját. A napirendi pontok és a munkabizottságok összetételének jóváhagyását követően a küldöttek jóváhagyták, hogy a járási elnökség továbbra is 9 taggal folytassa munkáját.

Ladányi Lajos járási elnök beszámolt a Nyitrai járás területén végzett munkáról. Elmondta, a Magyar Közösség Pártja tisztségviselői és tagjai kiveszik részüket Zoboralja társadalmi és közéleti történéseiből. Rendre megjelennek a partnerszervezetek és önkormányzatok rendezvényein, helyi és regionális megemlékezéseken, önállóan vagy társszervezőként részt vesznek különféle találkozók, előadások és megemlékezések szervezésében.

A járási elnök szólt arról is, hogy az MKP aktívan bekapcsolódott az iskoláink jövőjét érintő kérdések megvitatásába és támogatja az iskolák megmaradása érdekében végzett munkát. A kisiskolák fenyegetettsége, megszűnésének veszélye erőteljesen rezonál a régióban. Ebben a helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy az MKP által támogatott polgármesterek és önkormányzati képviselők felelősségteljesen állnak a kérdéshez és tesznek erőfeszítéseket a magyar oktatás megmentésére. A járási elnök értékelte a parlamenti választások eredményét is. Elmondta, a járás magyarok által is lakott községeinek többségében az MKP erősödött s mindössze azokon a településeken veszített szavazatokat a 2012-es választásokhoz viszonyítva, ahol nagy többségben élnek szlovákok és nem működik sem magyar iskola, sem magyar szervezet. A parlamenti választáson az MKP a járásban 20%-kal több szavazatot szerzett, de ezzel a munka nem ért véget: a járás területén meg kell erősíteni a párt jelenlétét, és meg kell tartani a megerősödött szavazóbázist, melyhez elengedhetetlenül szükséges a szervezeti élet élénkítése, a tagtoborzás és a szavazók mozgósítása.

A jelölések ismertetése után zajlott a szavazás, melyen a küldöttek megválasztották a párt járási elnökét és elnökségét, az Országos Tanács tagját és póttagjait, valamint a tisztújító III. Országos Kongresszus küldötteit. Az jelenlevők bizalmat szavaztak Ladányi Lajosnak, így folytatja munkáját a járási elnökség élén. Ugyancsak Ladányi Lajost jelölték az MKP Országos Elnökségébe.

A szavazást követően Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke ismertette a párt megyei- és országos szinten végzett munkáját. Elmondta, az MKP Országos Elnöksége a választások után azonnal részletes elemzést készített és bár a parlamenti küszöböt harmadízben sem sikerült túllépni, a párt mögött ott áll 105 ezer választópolgár, ezért a munkát folytatni kell. A tisztújító tagszervezeti ülések után május végéig lezajlanak a tisztújító járási konferenciák is, amelyeket a tisztújító Országos Kongresszus követ június 11-én Érsekújvárban. Szólt arról is, hogy a tisztújítás mellett a kongresszus feladata lesz majd az Alapszabály módosítása is, hogy a párt gyorsabban és rugalmasabban tudjon reagálni bizonyos helyzetekben. Szigeti László szólt a kormányprogram oktatásügyet és kétnyelvűséget kezelő hiányosságairól is, valamint a helyi referendumok érvényességéről és a migránskvótákat elutasító petíció ügyéről is. Elmondta, a belügyminisztérium a mintegy 80 000 aláíró akaratát semmibe veszi, és nem mutat hajlandóságot a helyi referendumokról szóló törvényt módosító javaslat kidolgozására. Ismertette a megyei önkormányzatban végzett munkát is, beszámolt az MKP frakciójának eredményeiről, ám hozzátette, a számok nem engednek, a párt jelentős kisebbségben politizál a megyén belül.

A járási konferencia küldöttei felszólalásaikban a párt választási eredményeivel, helyzetével és annak jövőjével, a járás oktatásügyének helyzetével, szervezeti tevékenység ismertetésével és a közösségépítés fontosságával is foglalkoztak.

A határozatok elfogadását követően Ladányi Lajos járási elnök köszönte meg zárszavában a küldötteknek az elvégzett munkát.

 

Címkék: Nyitracsehi,