Az MKP politikai erejének megerősítése

Elsők között tartotta tisztújító járási konferenciáját  az MKP Nagykürtösi Járási Szervezete. Annak ellenére, hogy a március elején tartott parlamenti választás során harmadszor sem sikerült bejutnia a pártnak a szlovák parlamentbe, meglehetősen nagy érdeklődés kísérte a tanácskozást. Ezt bizonyítja az is, hogy a küldöttek több mint 85 százaléka részt vett  a május 13-án Csábon tartott járási konferencián.

Házigazdaként  a település polgármestere, Tóth Henrik köszöntötte a résztvevőket, köztük a vendégként jelenlevő Berényi Józsefet, a párt korábbi elnökét, Csúsz Pétert, az Országos Elnökség tagját, a  kerületi tanács  elnökét, megyei képviselőt, Jámbor László megyei képviselőt, aki a konferencia munkaelnökségében foglalt helyet.

A konferencia napirendi pontjait Gömöry Lóránt  ülésvezető terjesztette elő jóváhagyásra. A  munkabizottságok megválasztása után következett  Balík László járási elnök  tevékenységi beszámolója,  amelyben nagy teret szentelt a legutóbbi  parlamenti választás járási eredményei elemzésének. Egyebek  közt rámutatott, hogy az MKP  ezúttal is, mint az utóbbi öt parlamenti választás során, a második helyen végzett a Smer mögött, és harmadszorra is maga mögé utasította a Most-Hidat,  az előző választáshoz viszonyítva lényegesen nagyobb  szavazatkülönbséggel. Ennek ellenére sem sikerült viszont elérni a kitűzött irányszámot, mert mind a két párt kevesebb voksot kapott a járásban is, mint a 2012-es parlamenti választáson.  Nagy kérdés, hogy a magyar választópolgárok egy része kire szavazott, vagy egyáltalán részt vett-e a választáson? A járási elnökség tevékenységének ismertetése után behatóan foglalkozott az MKP helyi szervezeteinek működésével. Megállapította, hogy a tisztújító taggyűléseken a helyi elnökségek  többségének élén nem történt őrségváltás, ugyanakkor hangsúlyozta  a helyi tisztségviselők, de a tagok megújulásának fontosságát is, mégpedig szemléletben, hozzáállásban és kezdeményezésben. Vagyis hogy nagyobb súllyal legyenek jelen a helyi közéletben, mert szükséges a Magyar Közösség Pártja politikai erejének  helyi szintű megerősítése. Balík László azzal  zárta beszámolóját, hogy a tisztújító országos kongresszuson felálló új vezetés megfogalmazza a párt jövőbeli irányultságát és célkitűzéseit, és ezekhez kell majd igazodnia  a járási és helyi elnökségeknek, és csak kitartó és folyamatos munkával lehet előbbre lépni.

Tisztújító konferenciáról lévén szó, a tanácskozás küldöttei elsőként  a két járási elnökjelöltre, Balík Lászlóra és Gömöry Lórántra adhatták le voksaikat, és túlnyomó többségük  Balík Lászlónak szavazott bizalmat, majd ezt követően megválasztották a járási elnökség, illetve az Országos Tanács tagjait és a kongresszusi küldötteket. A járási konferencia  ajánlotta az országos elnöki posztra Bárdos Gyulát, Menyhárt Józsefet és Őry Pétert, az Országos Tanács elnökének  pedig Berényi Józsefet.

Mindenképpen reményre ad okot a párt jövőjét illetően, ahogy azt Berényi József és Csúsz Péter is hangsúlyozta felszólalásában, az emberek érdeklődése továbbra sem csökkent a Magyar Közösség Pártja iránt, és ezt bizonyítja a  mostani járási tanácskozáson való meglepően nagy részvétel is.

A határozatok elfogadása után a régi-új járási elnök zárszavával ért véget a járási konferencia.

 

Címkék: Nagykürtös,