Megszületett, és már elérhető az elkövetkező négy év kormányzati politikáját befolyásoló program, a „kormányprogram”. Olvasva a dokumentumot, az embernek az jut eszébe, hogy egy jelszavakra és üres frázisokra épített szószedetet tart a kezében. Olyannyira, hogy az egyes fejezeteket még stilisztikai vagy formai egységesítésnek sem vetették alá.

Jobban belemélyedve a dokumentumba, szinte sokkolóan hat, hogy a közigazgatási fejezetben egyetlen egyszer sem szerepelnek az önkormányzatok, azaz még egy szóval sem! Gyakorlatilag az egész kormányprogramból kimaradt a helyi és megyei önkormányzatok rendszere. Hihetetlen, szinte arrogáns, hogy a polgárközpontú ügyintézést szolgálni hivatott önkormányzati rendszerről önállóan egy mondatra sem futotta. Az egész 30000 szót tartalmazó dokumentumban 19-szer fordul elő az önkormányzat kifejezés, de minden esetben kizárólag mint felsorolás egy-egy terület együttműködő vagy érintett intézményeként. A teljesség kedvéért: 3-3-szor a közlekedésügyben, a kultúrában és a zárszóban, 2-2-szer az oktatásügyben, a korrupció elleni harc, a regionális különbségek, az ifjúság és sport alfejezetekben, 1-1-szer az informatika és a környezetvédelem területén. A dokumentum egyébként olyannyira felületes, hogy az önkormányzati rendszer kihagyása mellé a közigazgatási részbe a „befektetőkkel  kapcsolatos nemzetközi bíráskodásokat” is a belezagyválták.

A közigazgatással, annak is az államigazgatást érintő kérdéseivel bővebben foglalkozik a kormányprogram. Alapvetően (mint mindig) az áttekinthető, hatékony és gyors ügyintézést célozza meg a dokumentum. Újdonságként csak két dolog jelenik meg a programban. Az egyik: a közigazgatási tisztségekbe történő politikai jelölések megszüntetése és a szakmai alapú jelölések bevezetése. A részletek ismerete nélkül azonban egy ilyen rendszer akár a „saját” emberek alacsonyabb szinten történő „bebetonozását” is jelentheti. A másik újdonság: az állami intézmények (hivatalok) rendszerét úgy bővítik tovább, hogy a járási székhelytől 50 km-nél közelebbi, vagy tömegközlekedéssel legfeljebb egy órára fekvő városok esetében nem is tervezik az ügyfélirodák hálózatának kialakítását. Kíváncsian várjuk, hogy pl. Párkány és Királyhelmec esetében ez mit is jelent majd…

A vázoltakból elég világos, hogy szakmaiságot nélkülöző, összefércelt, az önkormányzatiságot figyelmen kívül hagyó program szerint kíván tevékenykedni a Szlovák Köztáraság Kormánya, ami nem sok reményt ad arra, hogy az önkormányzatiság intézménye fejlődni fog. Egy baloldali centralista párt esetében ez még érthető is, de a három „jobboldali” partner választási programjából még csak morzsákat sem látni a közigazgatási fejezetben. A dokumentumot elemezve mintha nem létezne, vagy megszűnt volna az önkormányzatok rendszere!

Őry Péter, az MKP ügyvivő elnökségének tagja

Címkék: Őry Péter ,