pa1Ebben az évben megváltoztak az óvodai és iskolai beiratkozások időpontjai, ezúttal áprilisban van lehetőségük a szülőknek arra, hogy gyermekeiket magyar óvoda vagy iskolába adják. A felelősség azonban nem csak a szülőket terheli, hanem a pedagógusokat is.

Felvidéki magyar társadalmunk rohamosan fogy, egyre kevesebb a gyermek, és azok közül is sokan anyanyelvüktől idegen iskolában kényszerülnek tanulni. Mert az elején, a legelején, a szülő bizony rosszul döntött és inkább hagyta meggyőzni magát mondvacsinált érdekek által, mintsem, hogy gyermeke javát figyelte volna. Tudományosan kimutatott tény, hogy a gyermek csakis a saját anyanyelvén tudja megfelelően elsajátítani a tananyagot. Az idegen iskolában szorong, otthon nehezen tudják kezelni.

Nem kell szégyenkezni a magyar iskolák miatt, hiszen az ország legjobbjai között vannak magyar tanítási nyelvű alap- és középiskoláink is. Számos eredmény bizonyítja mindezt, a diákok országos versenyeken elért kiváló eredményei, a pedagógusok munkája.

Az iskolai beiratkozásoknál a pedagógusoknak is nagy a felelősségük. Ha csak várják a szülőt, hogy majd megérkezik, ne számítsanak nagy sikerre. Ma már ez nem elég! A pedagógusnak is aktívan ki kell vennie a részét a beiratkozási munkából, de a legeredményesebb, ha egész évben odafigyelnek erre. Az óvónők is szintén fontos részesei a gépezetnek, hiszen az iskolába készülő gyermeket ők is jól ismerik, így tanácsot tudnak adni a szülőknek.

Felvidéki magyarságunk fogyását és értelmiségi, illetve szakemberi gárdáját csakis úgy pótolhatjuk, ha a szülők tudatosítják: felelős döntéssel tartoznak nemzetük és gyermekük iránt.

Most, amikor kisiskoláink veszélybe kerültek, a tét még nagyobb. Amelyik iskolát egyszer bezárják, azt már nagy nehézségek árán lehet csak újra kinyitni. Erre pedig a mostani kormánynak nincs akarata.

Bessenyei György költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége írta:  „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” Bizonyítékként ott vannak a Nobel-díjas magyarjaink, de ott vannak a világ számos részén elismert magyar iskolába járó tehetséges fiataljaink is.

Mindannyiunk számára ismerős „a jobb érvényesülés” kifejezés, amikor a magyar szülők inkább szlovák iskolába íratják be gyermeküket. Ez a döntés teljes egészében hibás és identitászavaros! A jobb érvényesülést csakis az anyanyelvi oktatás biztosítja a gyermeknek, legyen az akár magyar, akár szlovák vagy más nemzetiségű. Minden gyermek csakis anyanyelvén tud majd érvényesülni az iskolában és az életben.
A magyar iskola olyan többletismeretek és tudás megszerzését teszi lehetővé, amelytől elesik az a magyarul beszélő gyermek, aki nem magyar tannyelvű iskolában folytatja tanulmányait. Aki magyar iskolában kezdi tanulmányait, annak számára sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi tanulmányai során is.

Kívánom, hogy a szülők felelősségteljesen álljanak hozzá az iskolai beiratkozáshoz. A pedagógusok pedig azon dolgozzanak, hogy a felvidéki magyar közösség tagjai az anyanyelvi oktatást válasszák.

Karaffa Attila