Pozsonyban tartotta ülését a Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa, mely értékelte a parlamenti választások eredményeit, a kialakult politikai helyzetet és megtette az MKP tisztújító közgyűlésének összehívásához szükséges lépéseket.

Az ülést az MKP Országos Tanácsának elnöke, Szigeti László nyitotta meg. Első szava a köszöneté volt azon választópolgárok irányába, akik az MKP-t támogatták szavazataikkal a március 5-én tartott parlamenti választáson. Mint ismeretes, a több mint 105 ezer szavazat nem volt elég a parlamenti küszöb eléréséhez, ám továbbra is olyan komoly stabil szavazóbázist jelent, melyre építeni lehet.

A választási eredményekre Berényi József, az MKP leköszönt elnöke és Forró Krisztián kampányfőnök tekintettek vissza. Az MKP a magyarok által többségben lakott településeken összességében ugyan a legeredményesebb pártnak bizonyult, ám a választók mozgósítása jelentősen az országos átlag alatt maradt, ez komolyan hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült a kitűzött célt elérni. A kiútkeresés az MKP új tisztségviselőkkel teszi meg, őket az országos közgyűlésen választják meg, mely június 11-én lesz.

Az MKP Országos Tanácsának nyilatkozatai:

AZ MKP OT nyilatkozata

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa 2016. április 2-án megtartott ülésén értékelte a párt parlamenti választásokon elért eredményét. Az OT köszönetét fejezi ki minden választópolgárnak a pártra leadott szavazatokért. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kampány során végzett munka ellenére sem sikerült az MKP-nak a kitűzött célt teljesíteni – visszakerülni a parlamentbe és részt venni az országos szintű döntéshozatalban. Ugyanakkor a statisztikai adatokból egyértelmű, hogy a legtöbb magyar szavazatot éppen az MKP kapta.
Az OT a kedvezőtlen eredmények okát a magyarok lakta járások alacsony részvételi arányában látja, amelynek fő oka a megosztottság, az összefogás hiánya. A 105 ezer szavazat kötelez bennünket közösségünk megmaradása és gyarapodása érdekében végzett küzdelmünk folytatására. Az OT a párt Alapszabálya és az OE javaslata alapján döntött az általános tisztújításról és a tisztújító országos kongresszus 2016. június 11-ére való összehívásáról.
Az MKP OT elhamarkodottnak és megalapozatlannak tarja a parlamenti választás után lezajlott kormánykoalíciós tárgyalások folyamatát. Érthetetlen a kormánykoalíciós tárgyalások gyorsasága, esélyt sem adva egy jobboldali kormánykoalíció megszületésére. Az OT küldöttsége komoly hibának tartja, hogy a létrejött kormánykoalíció két pártja, a Most-Híd és a Sieť nem kötötte kemény feltételekhez a kormányba való belépést. A Most-Híd felelőssége is, hogy az oktatásügyi tárcát az SNS kapta. Nyugtalanító, hogy a karmesteri pálca továbbra is Robert Fico kezében marad, s a legerősebb minisztériumokat is a Smer uralja.
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kritikusan szemléli az új kormány megalakulását, amelyben a két kis jobboldali pártnak nyilván a másodhegedűs szerep jut majd. Legalább ennyire kritikusak leszünk a túlságosan általánosra sikerült kormánykoalíciós prioritásokra épülő kormányprogramot illetően is, amely előrevetíti, mire is lesz képes igazából Szlovákia új kormánya.
Az MKP OT továbbra is szorgalmazza a közös magyar politikai fellépést, mert hiszi és vallja, hogy közösségünk számára csak az összefogás adhat esélyt. A Most-Híd-dal való tárgyalással kapcsolatban kijelenti, hogy a tisztújító országos kongresszus által megválasztott új vezetés döntése alapján kerülhet sor. Ugyanakkor az MKP tárgyalásokat fog kezdeményezni a politikájával hasonló értékrendet valló ellenzéki parlamenti és parlamenten kívüli pártokkal.

Az MKP OT felhívása az iskolaköteles gyermekek családjaihoz

Tisztelt Szülők és Nagyszülők!
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa abból a tapasztalatból kiindulva, hogy az alapiskolai beiratkozásokkal kapcsolatban minden szülői döntés jelentős hatással van egész közösségünk sorsára, ezúton kéri a hatodik életévüket idén betöltő gyermekek családjait, hogy feltétlenül ragaszkodjanak gyökereikhez, őseik kultúrájához és hagyományaihoz, és utódaiknak adják meg az anyanyelvi tanulás lehetőségét.
Meggyőződésünk, hogy minden gyermek azon a nyelven képes a legtöbb ismeretet magába szívni, amelyet családja és barátai körében beszél. Így lehetnek a felnövekvő nemzedék tagjai valóban versenyképesek, és számtalan pozitív példa bizonyítja, hogy csupán ekképpen lehet igazán esélyük a jobb érvényesülésre.
A magyar családok felelősségteljes döntése kisiskoláink kilátásait és megmaradását, ezáltal a lakóhelyen való tanulás reményét is nagyban befolyásolhatja.
Hisszük, hogy gyermekeik és unokáik érdekében mindnyájan bölcsen és megfontoltan döntenek.