Ülök az autóban és döbbentem hallom a hírekben a szörnyű tragédiát: Terrortámadás történt Brüsszelben. Hirtelen kiráz a hideg, és csak annyit kérdezek magamban: Miért…?

Ugye, mindannyian ismerjük Varga Miklós klasszikus dalát a Vén Európáról. „Nagyon kérlek, becsüld meg őt, A vén Európát, a gyönyörű nőt!” – dúdolgatjuk magunkban a refrént. Ez a dal jutott eszembe az újabb terrortámadás kapcsán. Ebben a dalban benne van az öreg kontinens iránt érzett szeretetünk és tiszteletünk. Ezt a tiszteletet minden jó érzésű embernek meg kellene adnia országa és földrésze iránt. Az egyszerű emberektől egészen a nagy európai politikai vezetőkig. Tisztelet és becsület az ősöknek, akik megvédték a keresztény Európa gyökereit és azon dolgoztak, hogy biztonságban éljünk. Mára sajnos ez kezdi aktualitását veszteni. Hiányzik a józan ész, a tisztelet és olykor a kemény szó, a határozott fellépés. A liberalizmus égisze alatt inkább saját nemzetüket büntetik, vagy szeretik kevésbé egyesek, ahelyett, hogy megbecsülnék és megvédenék őket. Közben nem gondolnak bele, hogy ez milyen súlyos következményekkel járhat. Pedig azok már itt vannak, csak ki kell nyitni a szemüket a döntéshozóknak.

Keresztény vallásunk tanítja a felebaráti szeretetet és a jócselekedetek fontosságát. De mindezt nem saját kárunkra kell cselekedni. Igen,  minden eszközzel segítenünk kell a szegényt és ártatlant, de figyelnünk kell közösségünk szellemi és fizikai javainak megőrzésére is.

Egy évvel ezelőtt még egész Európa a magyar miniszterelnököt támadta és szerették volna megbüntetni, kirekeszteni. Mára nagyot fordult a kocka, az ítélkezőkből áldozatok lettek. Szomorú azonban, hogy ezt saját balgaságuknak köszönhetően kellett megérezniük a nyugati országoknak.

A terroristáknak egyértelmű céljuk van. Félelmet kelteni és megdönteni a keresztény Európát, instabil rendszereket, helyzeteket kreálni. A félelmet el kell utasítanunk, de ehhez mindenkire szükség van. Böjte Csaba írja: „Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van. A bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke.” Mi, mindannyian tehetünk azért, hogy a győzelem lelke diadalmaskodjon. Csupán oda kell figyelnünk egymásra és teret kell adnunk azoknak, akik erre képesek.

Európa védelmezőivé avatott bennünket a világtörténelem, hiszen évszázadokon keresztül a magyar nép védte vére hullásával az öreg kontinenst. Védelmezni és felkarolni a gyengét, az elesettet nemes tett, amelyre a mai korban is szükség van. Európának is szüksége van rá.

Nem más nemzetek ellen kell cselekednünk, hanem sajátunk védelmében! Még időben tehetünk ezért, még időben tehetnek értünk az európai vezetők. Csak fel kell ébredni a tisztelt hölgyeknek és uraknak és cselekedniük kell.

Végezetül idézek Székely János püspök imájából: „Irgalmas Istenünk, kérjük a Te mérhetetlen irgalmadat, bocsáss meg az embernek az újra és újra fellángoló erőszak miatt. Vedd el az ember szívekből a gyűlölet a hatalomvágy a nyereségvágy mérges gyökereit. Tedd az emberiséget szelíddé, igazságossá, bölccsé, segítsd az embert, hogy a túlságosan hosszú gyilkos háborúk után a békesség korszakát kezdhesse el. Ámen.”

Karaffa Attila