A Magyar Közösség Pártja hétfői (március 7.) országos elnökségi ülésén értékelte a parlamenti választáson elért eredményeket. Egyúttal megköszönte minden választópolgárnak a pártra leadott szavazatát. A kampány során végzett szívós munka ellenére nem sikerült parlamenti képviseletet elérnie. A magyarok lakta járásokban a részvétel alacsonyabb volt, mint máshol. Ennek fő oka, hogy a megosztottság politikája passzívvá teszi a magyar választók egy részét. Az üzenet tehát az, hogy a választók egyetlen, a szlovákiai magyar politikai és társadalmi érdekképviseletet kínáló listáról szeretnék kiválasztani az ő érdekeikért kiálló képviselőket. Ennek megvalósítása érdekében az MKP kész tárgyalóasztalhoz ülni a releváns partnerekkel.

A március 5-ei választáson az MKP szinte ugyanannyi szavazatot kapott, mint négy éve. A statisztikai adatokból ugyanakkor kitűnik, hogy a legtöbb magyar szavazatot éppen az MKP kapta. Ezt jelentős eredményként értékeli, ugyanis meg tudta tartani támogatói bázisát. Komoly felelősséget érez a felvidéki magyarság sorsa további alakulásáért. A 105 ezer szavazat is erre kötelezi. Ezért tovább folytatja a küzdelmet a közösség megmaradása és gyarapodása érdekében, kiemelt hangsúlyt helyez az összefogás elérésére.

Mivel nem sikerült a parlamenti küszöb átlépése, Berényi József az elnökségi ülésen a politikai kultúra és tisztesség kívánalmainak eleget téve lemondott pártelnöki tisztségéről. Az elnökség köszönetét fejezte ki elvégzett munkájáért, majd a döntést tudomásul vette. Az MKP Alapszabálya értelmébe az OT elnöke, Szigeti László veszi át az elnöki teendők ellátását. Az OE többi tagja a stabilitás és folytonosság megőrzése érdekében a soron következő országos kongresszusig tisztségben marad.

Az elnökség felvázolta a közeljövőben elvégzendő feladatokat: április 2-ára tűzte ki az MKP Országos Tanácsa ülését, amely elemzi majd a parlamenti választás eredményeit, és az OE javaslata alapján döntést hoz az általános tisztújításról s a tisztújító országos konferencia összehívásáról (az OE június 11-i időpontot javasolt). Az országos konferenciát április és május folyamán helyi, illetve járási tisztújító közgyűlések előzik meg.

Az MKP Országos Elnöksége végezetül megállapítja, hogy a magyar közösség és Dél-Szlovákia szempontjából a parlamenti választás nehéz helyzetet teremtett. A szlovák parlamentben az SNS és Kotleba pártja jelenlétével megerősödött a többségi nacionalizmus, továbbá ismét csökkent a magyar képviselők száma. Ilyen feltételek mellett a magyar érdekérvényesítés rendkívül nehézzé vált. Várható, hogy a túlságosan sokszínű parlament miatt előrehozott választás lesz. Közös felelősségünk, hogy ebből a felvidéki magyarság és Dél-Szlovákia már megerősödve kerüljön ki.

Az MKP sajtóosztálya