A Losoncon élő, neves, köztiszteletben álló nyugalmazott gimnáziumi tanár, a nógrádi magyar közélet meghatározó személyisége, Böszörményi István számára az Új Szó napilapot illetően betelt a pohár, és lemondja annak előfizetését. Hozzánk is eljuttatott levelét az alábbiakban közöljük.

Tiszteletlen Szerkesztőség !

Az Új Szót édesapám, néhai Böszörményi László ref. lelkész rendelte meg, még a kezdet kezdetén, ma is az ő nevére jár a lap, bár 27 éve én fizetek érte. Az utóbbi időben gyakran gondoltam arra, hogy lemondom az előfizetést, mert egyre jobban irritáltak a lap rendszeres kommentátorainak MKP- , Csemadok-, Fidesz-, sőt kifejezetten nemzetellenes irományai és általában a lap nihilista-internacionalista hangvétele, az interjúalanyok szavainak kiforgatása, féligazságok – tehát gazságok közlése. A január 23-iki szám címlapján öles betükkel éktelenkedő címmel – Maga felé hajlik Berényi keze – és a vezércikkben foglaltakkal, valamint a kapcsolódó (lpj)-jelzetű szöveggel most betelt a pohár. Azzal, hogy a felvidéki magyarság legrégibb és legnagyobb taglétszámú szervezetének, az amúgy is krónikus pénzhiánnyal küzdő Csemadoknak az anyagi támogatását, illetve a kulturális szervezet elkötelezettségét, erkölcsi támogatását a magyar közösség érdekeiért következetesen kiálló Magyar Közösség Pártja, mint természetes szövetséges felé a vezércikkben megkérdőjelezik, sőt pellengérre állítják - nos mindezzel szerkesztőségük azt érte el, hogy csatlakozom azok népes táborához, akik az Új Szót már kézbe sem veszik, mint annak a pártnak a szócsövét, amely fennen hangoztatja, hogy MOSZT HIDakra van szükség, de nem veszi észre, hogy felégeti maga mögött a magyar közösséggel összekötő hidat...

Ezennel lemondom a lap több mint hat évtizedre visszanyúló előfizetését, ne küldjenek többé postai utalványt, fizetésre felszólító levelet !

Üdvözlet nélkül:

Böszörményi István ny. gimn. tanár

(Fotó: hirek.sk)