Az MKP választási programjában prioritásnak tekinti a korszerű, valódi duális képzés megvalósítását a szakoktatásban. A modern piacgazdaságra berendezkedett demokráciák társadalmi stabilitását a fejlett világban a szakképzett középosztály adja. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy manapság nagyon fontos a szakmai tudás társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése. Az út, amelyen egy fiatal eljuthat az önmegvalósításig, nem könnyű.
A szakmai képzés eredményességét nagyban segíti a duális képzés, amely akkor hatékony, ha ösztöndíjjal valósul meg és megkönnyíti a fiatal tanuló számára a munkahelyhez vezető utat is. Ilyen formán lehet itthon tartani a fiatal szakembereket és megtartani őket a tanult szakmában.

Küzdeni fogok azért, hogy újra felerősítsük a Komáromi járásban és a déli régiókban a 21. századi modern, a régió adottságait leképező mezőgazdasági szakképzést, és a ráépülő kisipar támogatását.

A duális képzést elsősorban a mezőgazdász és élelmiszeripari szakképzés vonatkozásában tartom fontosnak. Először is fel kell támasztani a szakképzést! Közismert, hogy egy több mint 130 évre visszatekintő mezőgazdasági szakközépiskolát építettek le Komáromban, pontosabban Gadócon. Pedig profilja miatt könnyen be lehetett volna kapcsolni a duális képzésbe ezt az intézményt, hiszen a környéken sok az agrárszektorban tevékenykedő és élelmiszer előállítással foglalkozó kis és közepes vállalkozás. Ha van rá akarat, ez a jövőben pótolható. A legegyszerűbben a jelenleg is működő karvai iskola irányítása mellett lehet ujjászervezni a gadóci mezőgazdasági szakképzést, akár a régi épületben, akár máshol. Az anyaintézmény a karvai szakközépiskola lehet, amely így előkészíthetné a Selye János Egyetem mezőgazdasági mérnöki karának elindítását, avagy a győri Széchenyi István Egyetem kihelyezett szakának megalapítását Komáromban vagy Dunaszerdahelyen.

A modern élelmiszeripari feldolgozás ismereteitől, az agroturizmusig olyan szakképzést kell biztosítanunk a fiataloknak, amely itthon biztosít számukra biztos előmenetelt, munkát, jövőt és megélhetést. Mindenképpen a hagyományos, régióhoz illeszkedő mezőgazdasági termelés ismereteit kellene biztosítania a megújult mezőgazdasági oktatásnak.

Miért tartom fontosnak a mezőgazdasági (duális) szakképzést Szlovákia déli részén?
Mert régiónk javainak versenyképes hasznosítása ezt kívánja meg. Másrészt a 2014-2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében komoly összegek állnak rendelkezésre ezen szakágazat szélesebb társadalmi támogatására:
- fiatal kezdő gazdák indulása,
- az állattenyésztés (sertés, szarvasmarha) és a „speciális” növénytermesztés,
primőr és „bio” áruk és termékek támogatása,
- értékesítési infrastruktúra fejlesztési támogatása: közös piaci megjelenés, szervezett értékesítés, rövid értékesítési láncok,
- marketing és piaci versenyképesség.

Mindezek ismeretében nem reménytelen célunk megvalósítása, amellyel helyzetbe hozzuk a fiatal nemzedékeket és ezáltal a megmaradás, a fejlődés és a jövőbe vetett hit bástyáját építjük fel romjaiból. Együtt sikerülni fog!

Samu István az MKP parlamenti képviselőjelöltje