A Szent Jakab Polgári Társulás kezdeményezésére Csallóközcsütörtökben 2015. december 11-én felavatták a Fehér Keresztet, amelynek felújítását a helyi önkormányzat támogatta. A szobrot még 1913-ban két helybeli polgár, Sill Jakab és Füle Zsófia állíttatta. A felújítással egy időben az emlékmű új helyre került, mégpedig a falu központi terére. A megújított 102 éves Fehér Kereszt ünnepi felavatására a település önkormányzatától meghívást kapott Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. Őry Péter polgármester az ünnepi rendezvény megnyitásaként üdvözölte a megjelent ünneplő közönséget, a vendégeket, akik között ott voltak: Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete, Kvarda József és Bacsó László, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselői, továbbá Fehér Tibor, Vajas Imre és Stercel Olivér, az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnökségének tagjai, a környező települések polgármesterei, egyházi méltóságok és a helyi társadalmi szervezetek képviselői. A polgármester az üdvözlés után ünnepi beszédében hangsúlyozta: „A Fehér Kereszt immár méltó helyen üzeni a világnak, hogy az összefogás és az akarat ereje nagy dolgokra képes. Összefogással értéket mentettünk, ezzel tisztelgünk a múlt előtt, és utat mutatunk a jövő nemzedéknek is.”

Majd ezt követően Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte: „Az európai ember számára a legnagyobb bizonytalanságban mindig megadatik egy bizonyosság: a kereszt bizonyossága. Az európai civilizáció keresztény értékrenden nyugszik, a kereszténység jelképe pedig a kereszt, a négy világtájat átfogó kozmikus jelkép, amely az élet és a halál, a szent és a profán, a remény és a csüggedés kettősségével hirdeti a szeretet megváltó erejét… Csallóközcsütörtök magyarsága a Szent István által megteremtett és felajánlott Regnum Marianum, azaz Mária országának népe ezért emelt a keresztjének már a XIII. században gótikus templomot, a Szent Jakab templomot, ezért állított a településen 1781-ben keresztet vasból, majd fából, 1799-ben azért emelt vörösre festett Keresztet, azaz Vörös Körösztöt, mert így akarta kifejezni hűségét hitéhez, magyar szülőföldjéhez és nemzetéhez. Az újraavatandó Fehér Kereszt mindezért számunkra nem pusztán egy műemlék, hanem magyar és európai sorsunk egyik jelképes határköve is” – hangsúlyozta a házelnök. A beszéd végén Kövér László Magyarország nemzeti zászlajával ajándékozta meg Csallóközcsütörtök polgárait.

Az ünnepi beszéd elhangzása után az egyházi méltóságok a keresztet megszentelték, az ünnepség résztvevői pedig koszorúkat és virágot helyeztek el és mécseseket gyújtottak. Az ünnepélyes szoboravatást a helyi éneklőcsoport előadása, valamint Tarics Péter szavalata tette emlékezetessé, aki Wass Albert egyik legszebb költeményét mondta el. (bi)