Október elejétől gyűjti a Magyar Közösség Pártja az aláírásokat petíciónkhoz, amelyet a helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűsége érdekében indítottunk. Településeinken voltak sikeres népszavazások, amelyek eredményét felülírta a központi hatalom. Elmeszelte a belügyminisztérium a migránsok befogadását szabályozó kötelező kvóták ellen, a település eredeti történelmi nevének visszaállításáért, vagy néhány környezetvédelmi beruházás ellen megtartott helyi népszavazás eredményét.

A mostanáig összegyűlt aláírások száma azt bizonyítja, hogy felhívásunk nagy visszhangra talált, és a felvidéki magyarok számára nem közömbös a téma. Hogyan is lenne közömbös, hiszen alapvető polgári jogainkról van szó!

Reméljük, az idő minket igazol majd, hiszen az Európai Bizottság nemrég megtartott rendkívüli ülésén az ún. állandó kötelező kvóták/kontingensek ügye legalább a jövőre nézve megbukott. Magyarán: az EB nem kötelezhet bennünket akaratunk ellenére további migránsok befogadására. (Hogy a belügyminiszteri értekezleten már elfogadott elosztással mi történik, arról majd az emberjogi bíróság és a valós élet dönt.) A petíció másik két kérdésére Szlovákiában keressük a megoldást.

Mert Szlovákiában is érvényesülnie kell a közvetlenül kinyilvánított népakaratnak! Magyarán: ha egy község-közösség népszavazást tart környezetvédelmi vagy névhasználati kérdésről, akkor a szlovák törvényhozásnak azt tiszteletben kell tartania. Nem normális dolog – és a demokrácia elveit is sérti –, hogy egy közösség akaratát valamelyik minisztérium egyszerűen sutba dobja, ilyen-olyan „szakvéleményre”, néha homályos törvényi megalapozottságra hivatkozva. Ez a gyakorlat – a rólunk, de nélkülünk – ellentmond a demokrácia alapelveinek. A demokrácia csak akkor lehet teljes, ha minden szinten érvényesül. Nem külön jogokat akarunk, hanem azt, hogy a népszavazás intézménye, amely a demokrácia alapköve, ügydöntő legyen, eredménye pedig kötelező a hatalom számára. Minden szinten. Ha például a bősi, peredi vagy párkányi polgárok azt kívánják, hogy településük becsületes nevét kapja vissza, akkor az ő akaratukat az államnak tudomásul kell vennie!

A Magyar Közösség Pártja kitűzött célja az volt, hogy Szlovákia magyarlakta vidékein legalább tízezren aláírják a petíciós íveket. Ennyi aláírás kell ahhoz, hogy a belügyminisztérium köteles legyen velünk konzultálni a kezdeményezésről. Az eddig összegyűlt aláírások száma (meghaladja a húszezret) feljogosít bennünket arra, hogy párbeszédet kezdjünk a belügyminisztériummal.

Köszönet érte mindenkinek, aki időt és energiát fordított, illetve fordít erre a fontos ügyre.

Az aláírásgyűjtést a nagy érdeklődésre való tekintettel decemberben is folytatjuk. Reméljük, hogy az MKP a március 5-i parlamenti választások után már parlamenti pártként tud benyújtani törvénymódosítást a petícióban felvetett kérdések rendezése érdekében.

Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke,

a petíciós bizottság tagja