Zoboralján Nagycétény és Kalász községekben emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

A nagycétényi emlékezők október 23-án az esti órákban találkoztak a község központjában álló kopjafánál. Tóth Klára, az MKP helyi szervezetének elnöke ünnepi beszédében azt kívánta, hogy a magyar közösségben mindig legyenek olyanok, akik tenni akarnak megmaradásunkért, s bármilyen nagy az elnyomás és a túlerő, felemelik szavukat a zsarnokság, a hatalmi visszaélések ellen. A Nagycétényi Citerazenekar nevében Presinszky Edina, a Kútyika Éneklőcsoport nevében Bocán Márta, a Csemadok helyi alapszervezete nevében Motesicky Ida helyezték el  a mécseseket. Az MKP nevében Dudás Viktória és Pócsik Antal, az MKP járási elnökségének tagja helyezték el az emlékezés koszorúját.

Kalász községben október 25-én, az 1956-os forradalom emlékművénél  emlékeztek a szabadságharcról és áldozatairól. Az emlékező beszédet Pócsik József, a VIA Nova ICs elnökségi tagja tartotta.

Párhuzamba helyezte egymással az akkori fiatalság helytállását, bátorságát és a mostani nemzedék, leginkább a szórványban élők mindennapjait és jövőre vonatkozó feladatait. Mivel a szórványban élő magyarság létszáma fokozatosan csökken, ezért ezek a régiók a leginkább veszélyeztetettek. Az itt élő magyaroknak kell leginkább erőt és bátorságot meríteni olyan történelmi eseményekből, mint az 56-os forradalom.

A beszédet követően került sor a koszorúk és mécsesek elhelyezésére:  a Csemadok és a Nyitra és Vidéke Célalap nevében Ladányi Lajos és Gyepes Lajos, a VIA Nova ICs nevében pedig Bene Asztrik és Pénzes Veronika koszorúzott.  A megemlékezésen a Csehi és Nyitragesztei VIA NOVA ICS tagjai is részt vettek a Kalászi ifjúsági csoport tagjai mellett. A rendezvény a himnusz eléneklésével zárult.