2015. október 17-én 11.00 órakor kezdődött Alsóbodokon a Vas Turul újjászületésének ünnepsége, melynek védnöke Csáky Pál európai parlamenti képviselő, szakrális védnöke pedig Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke volt. A szobor leleplezését követően Csáky Pál ünnepi köszöntőjében kiemelte: Ez az esemény több, mint szoboravatás. Legfontosabb üzenete az, hogy meg akarunk maradni és tisztességgel élni szülőföldünkön. Ezt jelzi a szobor hátterében levő Esterházy keresztút is, és ezt jelzi a dombtetőn épülő kápolna is. A szobor megáldását és a Himnuszt követően az ünnepséghez kapcsolódó szertartás következett.

100 évvel ezelőtt a világháború áldozatainak emlékére, a hadiözvegyek és árvák megsegítésére több városban is felállították az áldozatkészség szobrát: Pozsonyban, Pöstyénben, Losoncon és Nyitrán. Itt a Városháza téren a vidék nemességének kezdeményezésére a Vörös Kereszt Egylet állítatta a Vas Turult 1915. október 15-én. Az adományozók a szobor talapzatába adomány ellenében szögeket verhettek, és így támogathatták a háborúban elesett katonák özvegyeit és árváit.

Száz évvel később az alsóbodoki Vas Turul talapzata szolgál a vasszegek beverésére.
A tetszőlegesen kiválasztott és megszámozott vasszegek megvételével, valamint beverésével a jelenlevők is hozzájárultak az újjászületett emlékoszlop elkészítésének, illetve felállításának költségeihez.

 

 

 

Címkék: Nyitra,