A Magyar Közösség Pártja őszinte részvétét fejezi ki Göncz Árpád volt magyar köztársasági elnök halála miatt.

Huszonöt éve választotta az Országgyűlés köztársasági elnökké, ezzel ő lett a rendszerváltás utáni Magyarország első államfője. Nem véletlen, hogy másodszor is megválasztották – ebben egyedüli a magyar politikában. Tíz éven át legjobb tudása szerint szolgálta hazáját és népét. Ez alatt az idő alatt ő volt Magyarország legnépszerűbb politikusa.

Általunk is nagyra becsült demokrata volt, aki államfőként törvények százait ellenjegyezte. Ő maga is kezdeményezett törvényt: indítványozta a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport elleni gyűlöletre uszítás bűncselekménnyé nyilvánítását. Csodálatra méltó tisztességgel állt helyt tisztségében a diktatúrából a demokráciába való átmeneti folyamatban.

Tisztelet emlékének!

Berényi József,
az MKP elnöke