2015. szeptember 29-én a koloni kultúrházban került sor az ösztöndíj átadó ünnepségre a Nyitra és Vidéke Célalap szervezésében. 2015 szeptemberében 18 kisdiák kezdte a tanévet magyar tannyelvű iskolában a Nyitra-vidéken.

A gyermekeket és szüleiket, a Rákóczi Szövetség elnökét és munkatársát – Dr. Halzl József elnököt és Petrovay Lászlót –, valamint a célalap munkabizottságát Masaryk Gyula, a Koloni Alapiskola igazgatója üdvözölte. A vendégeket a vidék alapiskoláinak tanulói köszöntötték verssel és énekszóval.

Zilizi Zoltán, a célalap munkabizottságának elnöke hangsúlyozta, az anyanyelvükhöz hű, és gyermeküket magyar iskolába írató szülők tulajdonképpen hősök, akik nem dőltek be a szlovák iskolából való jobb érvényesülés mítoszának. Halzl József szólt a megmaradásról és annak feltételeiről: a nyelvhez és hithez való ragaszkodásról.

A Rákóczi Szövetség ösztöndíj formájában minden évben átadja a magyar kisiskolásoknak a magyarországi civil társadalom jelképes adományát. Ez az odafigyelés kifejezi az együvé tartozásunkat az anyaországgal; egyúttal ez bár szerény, de határozott elismerés is a szülők döntésének helyességét illetően.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átvételét követően jó hangulatú, vidám beszélgetés alakult ki a jelenlevők között.