Végy egy kisebbséget: saját anyanyelvvel és kultúrával, erős nemzeti identitástudattal, jelentős lélekszámmal.

Ha a beolvasztásukra törekszel, ragadj meg minden olyan alkalmat, amelyben a többséget fenyegető ellenségnek állíthatod be őt. Katasztrófák, nagy világégések után süsd rájuk a kollektív bűnösség lemoshatatlan bélyegét. Ha teheted, egy részüket deportáld idegen földre – lehetőleg fűtetlen marhavagonokban, kényszermunkára; egy részüket cseréld el, mint ahogy az értéktelen vacak holmit szokás. A maradékuknak pedig ajánld fel, hogy minden jó lesz, ha önként a többséghez tartozónak vallják magukat.

Politikai vezetőit kenyerezd le: vásárold meg őket, ígérj nekik pénzt, paripát, fegyvert, nyugdíjas korukat kiszolgáló kastélyokat. Az egységet törd meg, az összefogást öld meg: engedd szét köztük az irigység veszett kutyáit!

Anyanyelve használatát korlátozd, ahol és ahogy csak tudod. Sőt, egyszerűbb, ha egyszerűen betiltod azt! De ha már nem tilthatod be, hitesd el a beolvasztásra szánt kisebbség tagjaival, hogy anyanyelvük nem ér egy fabatkát sem, s hogy boldogulást csak a többség nyelve hoz. Ha mód van rá, egy-egy anyanyelvén beszélőt – lehetőleg nőt – nyilvánosan hurcolj meg; aztán véres leplét lobogtatva kiálts ki hazug árulónak és állíts törvény elé!

Kultúráját nyirbáld és nyesegesd, anyagilag ne nagyon támogasd; sokkal jobb, ha koncot dobsz közéjük, hogy egymást tiporva küzdjenek az alamizsnáért. Közösségi eseményeit félemlítsd meg: egy-egy verésbe torkolló focimeccs mindig jól jön!

Egyházaiba lehetőleg idegen nyelvű papokat küldj. És vigyázz: sose adj (fő)pásztort a kisebbségi nyájnak, hiszen vezető nélkül könyebb elbirkásítani őket... Így jól kezelhető, nyírható és bégető báránykákat kapsz majd!

S még egy fontos dolog: ha teheted, vedd el a kisebbségtől az iskoláit! Semmi nem pusztul olyan gyorsan, mint az iskolázatlan tömeg. Butítsd le őket, vedd el tőlük a tudást, anyanyelvük kincseit és a saját magukba vetett hitet! Így azután nem lesznek papjaik, orvosaik, mérnökeik, tanáraik, munkásaik, földműveseik... Nem lesz hitük. Nem lesz semmijük. Bamba, leszedált és kezelhető masszává válnak: azt tehetsz velük, amit akarsz! Foszd meg őket, és uralkodj!

Kockázatok és mellékhatások

Figyelem! Ezt a receptet az évszázadok és a többségi akarat veszélyesen hatékonnyá csiszolta. A szerepek a történelem körforgásában könnyen cserélődnek: az idők során a kisebbség többséggé, a többség kisebbséggé válhat... A recept ellenében egyetlen ellenszer létezik csupán. Mégpedig, ha a beolvasztásra szánt kisebbség a sarkára áll, nem hagyja magát és ÖSSZEFOG!

Menyhárt József

Megjelent az Új Szó Lövészárok rovatában 2015. szeptember 22-én

 

 

 

Címkék: Menyhárt József ,