Az EP szeptember 8-án határozatot fogadott el az emberi jogok betartásáról az unió terültén, s arról is döntött, hogy a jövőben is monitorozni kívánja az esetleges jogsértéseket a tagállamokban. Az ezzel kapcsolatos vitában felszólalt Csáky Pál is, az MKP EP-képviselője, aki többek közt az alábbiakat mondta:

„Elnök Úr, azért kértem szót, hogy támogatásomról biztosítsam az EPP javaslatát. A néppárti állásfoglalási indítvány az alapvető emberi jogok védelmére helyezi a hangsúlyt. Leszögezi, hogy az alapvető jogok védelmének témájával nem szabad visszaélni, semmilyen körülmények között.

Nagyra értékelem, hogy az EPP fontosnak tartja az őshonos kisebbségek jogait. Kiemelném a néppárti javaslat 24–27. pontját, amely kimondja, hogy az EU tiszteletben kell, hogy tartsa az őshonos nemzeti kisebbségek jogait, azokét, akik évtizedek óta a szülőföldjükön élve gazdagítják kultúrájukkal, nyelvükkel Európát. Fontos, hogy a javaslat szorgalmazza, hogy az EU intézményei hatékonyabban védjék e kisebbségek nyelvi, kulturális és oktatásügyi jogait. Felhívja a tagállamokat az Európa Tanács és az EBESZ kisebbségvédelmi dokumentumainak hatékony implementációjára, elsősorban a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája tartalmának alkalmazására. Továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el nemzeti jogszabályi keretet a megkülönböztetés valamennyi formájának kezelésére.

Üdvözlöm, hogy a javaslat a Bizottságot átfogó uniós rendszer kidolgozására kéri, amely biztosítaná az őshonos kisebbségekkel szembeni egyenlő bánásmódot. Véleményem szerint ez az az út, amelyen tovább kell mennünk, amely erősíti az európai kohéziót, az európai polgárok identitását.

Ezért tisztelettel felkérem a többi frakciót is, kövessék az EPP példáját az őshonos európai kisebbségek védelmének témájában.”

A következő jelentés jövőre, 2016-ban kerül a parlament elé, amelyben az egyes tagországok – köztük Szlovákia – értékelése is helyet kap majd.

Csáky Pál EP-képviselői irodájának sajtóközleménye

Címkék: Csáky Pál ,