Kéménden alig pár éve tartanak Szent István napi megemlékezést. A Baranyai Anna Ilona által vezetett polgári társulás, a LIMONIUM GMELLINI, és ez évben már a Plébánia Hivatallal együtt szervezték meg a színvonalas ünnepséget.

Az Urunk Mennybemenetele Plébániatemplomban szentmisével kezdődött az ünnep. A misét Pt. Hesz Attila pálos szerzetes atya celebrálta, aki prédikációjában legfőképpen a magyar szülőkhöz fordult felhívással, hogy gyermekeik nevelésének a mai világban nem a szóbeli intelmek és tanácsadások a hatásosak, hanem a példaértékű mindennapi élet.

A helyi lelkiatya, Sztyahula László esperes kiemelte és megköszönte a helyi gazdák áldozatos és nehéz munkáját, akik a mindennapi kenyér megteremtésén fáradoznak.
A szentmise keretében került sor az új kenyér megáldására is, s biztató reménysugár, hogy többen is elhozták otthonról az (egyelőre még) üzletben vásárolt kenyeret, s a lelkiatyák megáldották azokat a szentmise keretében.

A szentmise után Csáky Pál ünnepi szónok Szent István szellemiségéről beszélt, a magyarság megmaradásának három fő pillérét említette: a nyelv, a kultúra, az iskola. Mindig úgy éreztük, de talán most a legjobban, hogy szavai, gondolatai soha nem voltak ilyen aktuálisak, mint napjainkban, s főleg itt, ebben a térségben, ahol mintha hanyatlóban lenne mindhárom alappillér.

Az ünnepi szónoklat után a régi zene közvetítői, a szentendrei székhelyű Kecskés együttes emelte a délután hangulatát még ünnepélyesebbé. Szebbnél szebb régi magyar Szent István korabeli énekek, dallamok, latin zsoltárok, csángó magyar imák csendültek fel a templom falai között.

Este a kultúrházban a Kaláka adott nagysikerű hangversenyt kicsiknek és nagyoknak. Az ünnepségen részt vett Szigeti László, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke, Góra Mónika, Garampáld polgármestere, a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői, valamint az önkormányzat tagjai, élükön a polgármesterrel.

Dániel Erzsébet

Címkék: Kéménd,