Samu István, az MKP Országos Elnökségének tagja beszéde, amely a Szímőn tartott Szent István-nap ünnepségen hangzott el.

Államot tudatos közösség, nemzet alapít, egy határozott vezető irányításával, szervezésével.

"Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!" (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Az államalapításhoz szüksége volt I. István királyunknak a korabeli családok erejére, hűségére, odaadására. Így tudott a magyar közösséggel, nemzettel államot szervezni. Nem biztos azonban, hogy mindenki egyetértett minden lépésével a jövő útjának keresésében. Munkáját, a közösségért folytatott cselekvését azonban már elbírálta az idő.

Akkoriban is nagy szükség volt a hitre, tudatosságra, alázatra és odaadásra! Ezek némelyike ma hiányzik belőlünk, nincsenek jelen mindennapi életünkben. Sőt, az ellenkezője a divatos: gúnyolódunk az odaadáson, az alázatos embereket futóbolondoknak tekintjük, akik pedig hisznek egy magasabb közösségi célban, azokat hataloméheseknek bélyegezzük!

Nem hibáztathatjuk társadalmunkat ezért, hiszen "csak" az a baj, hogy bizalomhiány van mindenkivel szemben, mindenkinél. Ezért ma kérdéses, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e közösségként megvalósítani az államalapításnál jóval kisebb célokat a 21. század elején.

Mindettől függetlenül ez a nap ünnepnap, van időnk megállni, és jó értelemben számon kérni magunktól az említett hiányosságokat. S felemelt fejjel végigélni ezt a napot, hiszen minden sorscsapásunk ellenére több mint ezer éve létezik magyar államiság, és bár ezt 1920 óta nem egy államhatáron belül élvezzük, a számtalan családi és baráti kötődésnek köszönhetően a nemzet csak erősödik.

Mert a vezetők határozottsága mellett a családok kapcsolati erején, kitartásán és hozzáállásán is múlik a magyarság jövője!

Samu István

Címkék: Samu István ,