Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke augusztus 20-a alkalmából az összmagyar kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkájáért Pogány Erzsébetet a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, tudományos és tudományszervezői munkásságáért Sándor Annát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, a színházi, rendezői, pedagógusi, közösségi munkájáért Szvorák Zsuzsát a Magyar Arany Érdemkereszt, valamint helytörténeti munkásságáért Luky Jánost Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesítette.

Az állami kitüntetéseket Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet asszony adta át a nagykövetség pozsonyi rezidenciáján.
Az MKP nevében Berényi József elnök, Őry Péter alelnök és Bárdos Gyula elnökségi tag a helyszínen gratulált a kitüntetetteknek. (on)