Éberhardon vette kezdetét a Csemadok rendezvénysorozata az Apponyi-sírboltban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára köszöntötte Kovács László tanárt, történészt, Kiss Balázst, a pozsonyi magyar nagykövetség titkárát és Dr. Horváth Lászlót, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatóját.

A Himnusz közös eléneklése után Kovács László történelmi áttekintést adott Gróf Apponyi Albert politikai szerepéről. Idézte 1920. január 16-án a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt elmondott híres "védőbeszédét", amelyben kérte, a népszavazás lehetőségét és a békeszerződés módosítását. A történész kiemelte, hogy Apponyi Albert szónoki nagyságát értékelték, de a győztes hatalmak előre meghozott döntésüket az országrészek lecsatolásáról és az új határokról nem változtatták meg.

Dr. Horváth László, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója üdvözlő szavai után az elcsatolt országrészek magyarjai iránt három érzéssel fejezte ki gondolatait. A szeretet, amivel az anyaországi magyarok a határon túli magyarságra gondolnak, a tisztelet, amiért erőfeszítések árán, de igyekeznek megőrizni magyarságukat és a segítségnyújtás, amit az Eötvös József Collegium megtehet, azt rendelkezésre bocsájtják Vajdaság, Erdély és Felvidék diákjai felé. Kifejezte örömét, hogy jelen lehetnek és leróhatják tiszteletüket a felvidéki ősök előtt.

Bárdos Gyula a megemlékezésen elmondta, hogy a Csemadok először emlékezik meg szervezett módon a nemzeti emléknapról, amely a elcsatolt területek magyarságát az egységes magyar nemzettel összekapcsolja és az összetartozás érzését erősíti minden magyarban. Méltatta Apponyi Albert nagyságát, aki a békeszerződések megkötésekor a magyar delegáció vezetője volt. A megemlékezés Gróf Apponyi Albert síremlékének a megkoszorúzásával zárult.

Bárdos Gyula meghívta a megemlékezés résztvevőit és minden további érdeklődőt a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett további programokra is. (Felvidék Ma)

Címkék: Éberhard, Bárdos Gyula ,