A Szenci járásban fekvő Vők község MKP-s vezetése 2009-ben úgy döntött, hogy teljesíti a lakosság régi álmát, és templom építésébe kezd. A háromszáz lelket számláló településről eddig a négy kilométerre fekvő Fél község katolikus templomába jártak szentmisére a hívők.

A három év alatt felépült templom kulcsát Domonkos Vince, az MKP helyi szervezetének elnöke, templomatya adta át Mons. Jozef Haľko segédpüspöknek, hogy a szentmise keretében szentelje fel a templomot és az oltárt számos paptársa jelenlétében. A segédpüspök atya külön kiemelte azt a tényt, hogy míg Európa veszíti keresztény értékeit, addig Vőkön templomot szentelnek. Buzgóságra ösztönözte a jelenlévőket. Az ünnepségen részt vett Németh Gabriella, az MKP Országos Elnöksége és a Pozsony megyei közgyűlés alelnöke, Bárdos Gyula, az MKP OE tagja, a CSEMADOK országos elnöke, Duray Rezső, az MKP szenci járási elnöke, Pomichal István és Gujber László, Pozsony megyei MKP-s képviselők, polgármesterek, Časný Alajos, Boldogfa polgármestere, a környék papjai, valamint a helyi hívő közösség, amely jelentős anyagi áldozattal járult hozzá a templom felépítéséhez. Lehetőségeihez mérten minden évben hozzájárult a kiadásokhoz a Pozsony megyei közgyűlés, a Szenc-és Vidéke Társulás és több cég, vállalkozó. A szentmise végén a himnuszok elhangzása előtt Fejes Boldizsár, a község MKP-s polgármestere mondott mindenkinek köszönetet és hívta meg a jelenlevőket agapéra.

A kultúrházban tartott agapén Zsidó János féli esperes-plébános Mons. Jozef Haľko segédpüspöktől megkapta a templomszentelésről a hivatalos egyházi okmányt. Agárdy Gábor többi fényképfelvétele az ünnepségről megtekinthető a www.szenc.sk oldalon. /dr

Címkék: Vők,