A Nagykürtösi járásban a Magyar Közösség Pártja a fasizmus felett aratott győzelem napjának előestéjén, május 7-én Ipolykeszin tartotta jelöltállító járási konferenciáját. Mint azt Kosík Szilvia, a település MKP-s polgármester asszonya üdvözlő szavaiban kifejtette, örömére szolgál, hogy ismét Ipolykeszi adott helyet a párt járási tanácskozásának, amelyhez a küldötteknek eredményes munkát kívánt. Balík László, az MKP járási elnöke a vendégek sorában megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét.

A munkabizottságok megválasztása után következett Balík László beszámolója a járási elnökség tevékenységéről. Részletesen elemezte az elmúlt időszak munkáját hangsúlyozva, hogy bár eredményesnek tartja a járási testület tevékenységét, természetesen akadnak még kiküszöbölésre váró fehér foltok az elnökség munkájában. Helyenként meglehetősen kritikusan szólt a szervezeti élettel kapcsolatban. Bár a járásban az elmúlt választások során viszonylag jó eredmények születtek, a helyi szervezeteknek, kiváltképp a le-lemaradozóknak minden eddiginél nagyobb aktivitással kell készülniük a 2016-ban esedékes, az MKP szempontjából rendkívül fontos parlamenti választásokra.

Az általános vitában többek között szót kért Szigeti László. Hozzászólásában az OT elnöke elismerően nyilatkozott a járási elnök őszinte, a gondokat, problémákat sem elkendőző beszámolójáról. Aktuálpolitikai dolgokról szólva rámutatott a jelenlegi parlamenti ellenzék szétforgácsoltságára, de mindenek előtt arról beszélt, hogy az MKP-ra nagy munka vár, mindent meg kell tennünk a győzelem, vagyis a parlamenti bejutás érdekében, és mint mondotta, nagyobb összefogásra van szükség mint az valaha is volt.

A járás parlamenti képviselőjelöltjeinek megválasztása után egyhangúlag került elfogadásra a járási konferencia határozata, és Balík László járási elnök zárszavával ért véget a tanácskozás.

1505nk4 1505nk3 1505nk2 1505_nk1

Címkék: Ipolykeszi,